Muszla koncertowa w Parku Czempiela w Rybniku

i

Autor: rybnik.eu (Facebook)

Rybnik

Czy Rybnik ma szansę na tytuł Zielonej Stolicy Europy? Kohut: nie byłoby zielonej transformacji, gdyby nie mieszkańcy

Pod koniec kwietnia Rybnik złożył wniosek aplikacyjny w konkursie "Zielona Stolica Europy". Kandydaturę śląskiego miasta wsparł Łukasz Kohut, rybnicki europarlamentarzysta.

Rybnik powalczy o tytuł Europejskiej Stolicy Europy 2026 

Rybnik zdecydował się kandydować do tytułu Zielonej Stolicy Europy z inicjatywy europarlamentarzysty Łukasza Kohuta.

Trzeba się chwalić i pokazywać osiągnięcia samorządu i mieszkańców Rybnika. Nie byłoby zielonej transformacji, zmian w sposobie ogrzewania gdyby nie mieszkańcy, którzy w tych zmianach aktywnie uczestniczyli, decydując się na wymianę kopciuchów. Rybnik zrobił fenomenalną robotę, o której wiedzą już insiderzy polityczni, ale nie wiedzą jeszcze obywatele Polski i Europy. Chciałbym, aby Rybnik uzyskując tytuł Zielonej Stolicy Europy, albo chociaż dostając się do finału konkursu, pokazał im, że taka transformacja jest możliwa. Gdyby to się udało, bylibyśmy pierwszym polskim miastem w finale tego konkursu - mówi europoseł Łukasz Kohut, cytowany na stronie rybnickiego magistratu. 

Co to za konkurs Zielona Stolica Europy?

"Zielona Stolica Europy" to coroczny konkurs, polegający na wyróżnieniu europejskich miast działających na rzecz zrównoważenia środowiskowego, społecznego i gospodarczego.

Każda edycja to szansa dla jednego miasta, by zyskać ten zaszczytny tytuł. Wygrana ma równocześnie pełnić rolę zachęty do dalszych praktyk inwestycyjnych, które będą wpływać korzystnie na życie mieszkańców i środowisko.

Aplikację do konkursu mogą składać miasta liczące powyżej 100 tys. mieszkańców. W przypadku państw, w których nie ma tak dużych miast, aplikować może najludniejsze miasto w kraju.

Miasta, które zgłosiły swoje kandydatury, są oceniane w siedmiu kategoriach. W skrócie miasta muszą wykazać, że ich ambicje mają charakter długofalowy i przynoszą korzyści mieszkańcom oraz planecie.

Oto konkursowe kategorie:

 • powietrze
 • woda
 • bioróżnorodność
 • odpady
 • hałas
 • adaptacja do zmian klimatu
 • łagodzenie zmian klimatu

W lipcu ogłoszone zostaną miasta-finaliści, zaś zwycięzcę tegorocznej edycji konkursu poznamy w październiku. Miasto, które uzyska tytuł Zielonej Stolicy Europy 2026, może liczyć na nagrodę w postaci 600 tys. euro. Pieniądze te mają pomóc samorządowi w rozwoju dalszych zielonych inwestycji.

Czy Rybnik ma szansę wygrać? Oto lista zielonych działań miasta

Jakie działania na rzecz zrównoważonego, zielonego rozwoju podjął dotychczas Rybnik? Na stronie urzędu miasta pojawiła się lista najważniejszych inicjatyw i ich efektów:

 1. W roku 2023 po raz pierwszy osiągnęło poziom poniżej ustalonej 35 dniowej normy jeśli chodzi o przekroczenia dobowe pyłu PM10 w powietrzu. Na taki stan rzeczy niebagatelny wpływ mają działania związane z dążeniem do wymiany węglowych źródeł ciepła i zastępowanie ich najlepszymi dostępnymi na rynku technologiami. W latach 2007-2022 tylko na ten cel wydatkowane zostało 259 839 561,24 milionów złotych, Miasto pozyskało zostało 92 122 337,58 milionów zł dofinansowań ze środków UE z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej budynków.
 2. Rybnik jest liderem w zakresie programu Czyste Powietrze, gdzie w ciągu ostatnich 5 lat (2018-2023) rybniczanie złożyli 6270 wniosków o dofinansowanie, z czego zrealizowanych zostało 4545.
 3. Rybnik znalazł się wśród finalistów nagrody Innovation in Politics między innymi w kategorii ochrona klimatu. W ramach konkursu Innovation in Politics uznanie jurorów uzyskała kampania społeczna „Gańba”. 2 maja, podczas gali w Barcelonie okaże się czy Rybnik uzyska tę nagrodę.
 4. 3 kwietnia br. po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej wniosku aplikacyjnego, udało się pozyskać rekordową kwotę 143 mln zł dofinansowania na realizację projektu grantowego pn.: „Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany”.
 5. W marcu br. zainaugurowany został projekt ROW 2.0 – przedsięwzięcie określające wodorową przyszłość Rybnika. Projekt Miasta Rybnika i Politechniki Śląskiej, którego celem jest transformacja Rybnickiego Okręgu Węglowego, w Rybnicki Okręg Wodorowy – ośrodek nowoczesnych technologii opartych o zrównoważone, efektywne źródła zielonej energii.