Specjalny dodatek dla Polaków w kwocie 620 zł. Trzeba złożyć tylko jeden wniosek

i

Autor: Archiwum Specjalny dodatek dla Polaków w kwocie 620 zł. Trzeba złożyć tylko jeden wniosek

Pieniądze

Specjalny dodatek dla Polaków w kwocie 620 zł. Trzeba złożyć tylko jeden wniosek

Ponad 620 zł wynosi dodatek od ZUS dla sieroty zupełniej. To specjalna zapomoga dla osób, które straciły oboje rodziców i z tego tytułu przysługuje jej renta rodzinna. Dodatkowe pieniądze można otrzymać składając jeden wniosek do ZUS.

ZUS przyznaje dodatek bez względu na wiek

Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje osobie, która straciła obydwoje rodziców i z tego tytułu ma prawo do renty rodzinnej - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku tego dodatku nie obowiązuje żaden limit wieku. Może o niego wystąpić nawet osoba dorosła. Dodatek można otrzymać również w sytuacji, kiedy zmarła matka, natomiast ojciec jest nieznany. 

W sytuacji, kiedy w rodzinie jest kilka sierot zupełnych, każda z nich ma prawo złożyć wniosek o przyznanie dodatku pod warunkiem, że ma prawo do pobierania renty rodzinnej. 

Ile wynosi dodatek dla sieroty zupełnej?

Obecnie dodatek dla sieroty zupełnej wynosi 553,30 zł miesięcznie, to jednak zmieni się już od 1 marca 2024 roku, ponieważ dodatek czeka waloryzacja, a co za tym idzie, sieroty zupełne otrzymają od ZUS więcej pieniędzy. Będzie on wynosił dokładnie 620,36 zł. 

Aby go otrzymać, trzeba złożyć odpowiedni wniosek w ZUS. Można go złożyć w dowolnym czasie - osobiście bądź za pośrednictwem pełnomocnikaw dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu), a także pocztowo.

Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej

Wniosek, jaki należy złożyć, aby otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej, musi zawierać:

  • wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej – to wniosek ERRD
  • dokumenty stwierdzające daty zgonu rodziców i
  • dokument stwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca.

Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji - informuje ZUS.

Dodatek dla sieroty zupełnej jest świadczeniem uzupełniającym rentę rodzinną i przysługuje do maksymalnie 26. roku życia przy założeniu, że osoba otrzymująca świadczenie nadal się uczy. 

Telegazeta - jak dobrze ją pamiętasz? QUIZ z polskiego "Internetu" lat 90‬.

Pytanie 1 z 11
Na początek proste pytanie. Czy mamy dzisiaj dostęp do telegazety w telewizorach?