ZUS zaczął już wypłacać pieniądze. Za każdy procent dostajesz 1269 zł. Wystarczy złożyć wniosek

i

Autor: Archiwum ZUS zaczął już wypłacać pieniądze. Za każdy procent dostajesz 1269 zł. Wystarczy złożyć wniosek

Pieniądze

Na konta Polaków przelewane są pieniądze. Najmniejsza kwota to 1269 zł. Tak dużo nie dostają nawet renciści

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od początku roku wypłaca pieniądze za wypadek przy pracy. Kwoty odszkodowania były ustalone jeszcze w kwietniu 2023 roku i przynajmniej od kwietnia obecnego roku poszkodowani będą otrzymywać1269 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Spis treści

 1. Kwota odszkodowania za wypadek przy pracy wzrośnie. Ile teraz wypłaca ZUS?
 2. Odszkodowanie za wypadek przy pracy. Kto je wylicza?
 3. Kto nie otrzyma odszkodowania za wypadek? Są dwie przesłanki
 4. Wniosek o odszkodowanie za wypadek przy pracy. Jak go złożyć?

Kwota odszkodowania za wypadek przy pracy wzrośnie. Ile teraz wypłaca ZUS?

Od kwietnia 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje odszkodowanie za wypadek w kwocie 1269 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, jaki doznaje poszkodowana osoba. Kwota jest co roku podnoszona. Dwa lata temu odszkodowanie wynosiło 1133 zł. Wiadomo już, że od kwietnia 2024 roku kwota odszkodowania ponownie wzrośnie. Na ten moment nie wiadomo jednak, o ile ta stawka zostanie podniesiona. A poszkodowany pracownik może "podnieść" naprawdę duże kwoty za wypadek przy pracy, bowiem za 5-procentowy uszczerbek na zdrowiu otrzymamy 6345 zł, a za 10 proc. dwa razy więcej, czyli 12 690 zł. 

Odszkodowanie za wypadek przy pracy. Kto je wylicza?

Wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy jest ustalany w oparciu o opinię lekarza orzecznika lub komisję lekarską, którzy ustalają procent uszczerbku na zdrowiu pracownika. Jeden procent stanowi obecnie równowartość 1269 zł. Ocena jest wystawiana po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji przez poszkodowanego pracownika.

Do 31 marca 2024 jednorazowe kwoty za wypadek przy pracy czy z powodu choroby zawodowej są już ustalone. Wynoszą: 

 • 1269 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku, co najmniej o 10 punktów procentowych,
 • 22 212 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego. Ta sama kwota przysługuje z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty,
 • 114 231 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
 • 57 115 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko,
 • 114 231 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,
 • 114 231 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko,
 • 22 212 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom,
 • 57 115 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Kto nie otrzyma odszkodowania za wypadek? Są dwie przesłanki

Jak podaje portal "Interia", są tylko dwie przesłanki dotyczące sytuacji, w której nie należy się odszkodowanie za wypadek przy pracy. Pierwszą z nich jest udowodnienie, że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przepisów BHP przez wnioskującego o odszkodowanie, umyślne spowodowanie wypadku lub wskutek rażącego niedbalstwa. 

Odszkodowania nie otrzyma również osoba, która w chwili wypadku była pod wpływem substancji psychoaktywnych lub alkoholu. 

Wniosek o odszkodowanie za wypadek przy pracy. Jak go złożyć?

 • Żeby otrzymać odszkodowanie, do ZUSu należy złożyć pełną dokumentację, na którą składa się:
 • Wniosek o wypłatę jednorazowego odszkodowania,
 • protokół powypadkowy, który zostanie wystawiony przez zakład pracy,
 • wypełniony przez lekarza druk OL-9, który poświadczy zakończenie rehabilitacji.

Decyzja o przyznaniu odszkodowania przez ZUS powinna zapaść do 14 dni od złożenia wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, pieniądze powinny trafić na konto w ciągu 30 dni.