Ekofeminizm i queerowe podejście do natury - tego będą uczyć na Uniwersytecie Śląskim

i

Autor: Archiwum/Wikipedia Ekofeminizm i queerowe podejście do natury - tego będą uczyć na Uniwersytecie Śląskim

Edukacja

Ekofeminizm i queerowe podejście do natury. Uniwersytet Śląski wychodzi naprzeciw potrzebom młodych ludzi

Uniwersytet Śląski rozpoczął nabór studentów na kolejny rok. W ofercie studiów znalazł się nowy kierunek. Osoby, które zdecydują się na niego pójść, nauczą się m.in. queerowego podejścia do natury.

Ekofeminizm i queerowe podejście do natury - oto nowy kierunek na UŚ

Uniwersytet Śląski co roku uruchamia nowe kierunki, które mają przyciągnąć nowych studentów żądnych zdobywania wiedzy na niezbadanych dotąd terytoriach - mówiąc żartobliwie. A poważnie, to z pewnością sporym zaskoczeniem dla wielu maturzystów, którzy będą szukać swojej nowej drogi po skończeniu szkoły średniej, może być najnowsza propozycja katowickiej uczelni, czyli Interdyscyplinarne Studia Humanistyczne nad Środowskiem. Jak zapowiada uczelnia, "Interdyscyplinarne studia humanistyczne nad środowiskiem to pierwsze studia w Polsce, które łączą poznawanie człowieka, przyrody i technologii". 

Chcemy zapewnić kluczowe kompetencje w zakresie tworzenia i przekazywania treści środowiskowych w kontekście wiedzy humanistycznej. Środowisko rozumiemy szeroko i nie ograniczamy go do pojęcia środowiska naturalnego - reklamuje Uniwersytet Śląski. 

Trzy obszary nowego kierunku UŚ, w tym genderowo-równościowy

Co to w praktyce ma oznaczać? Na tym kierunku studenci będą mogli zgłębić zagadnienia dotyczące ekologii, współzależności przyrody i człowieka, zmian klimatu, transformacji energetycznej, polityk równościowych, dekarbonizacji oraz najnowszych technologii. Uczelnia ma kształcić studentów w trzech obszarach. Obszar techno-społeczny ma pozwolić poznać kulturową historię techniki, technikę tworzenia produktów cyfrowych, być wstępem do projektowania odpowiedzialnego społecznie i zająć się przemianami uwagi w środowisku cyfrowym. 

W obszarze kulturowo-społecznym studenci będą poznawać filozofię przyrody i będą studiować nad roślinami, zwierzętami oraz krajobrazem. Najciekawszy może być natomiast trzeci obszar: genderowo-równościowy. Zawarte są w nim takie zagadnienia, jak:

 • odmiennościowe ekologie
 • teorie i praktyki ekofeminizmu
 • wybrane koncepcje sprawiedliwości ekologicznej
 • płeć w perspektywie ekokrytycznej

Jak wyjaśnia Uniwersytet Śląski, na tym kierunku student dowie sięco wiąże nawyki żywieniowe, polowania i męską dominację, w jaki sposób język  potrafi maskować przemoc i porozmawiasz o ekologicznej sprawiedliwości. W tym obszarze będzie można poznać odmienne,  queerowe podejścia do natury, które wykraczają poza antropocentryczne porządki. Ten kierunek ma też pomóc w zrozumieniu, dlaczego feminizm jest eko, a ochrona środowiska i sprawiedliwość społeczna idą w parze. 

Ekofeminizm i queerowe podejście natury - gdzie znajdziesz potem pracę?

Wskazano również, w jakich branżach będzie można znaleźć potem pracę:

 • w samorządach terytorialnych, np. urzędach miejskich, odpowiadając za politykę komunikacji dot. równości, praw zwierząt, ochronę środowiska;
 • w instytucjach nadzorujących ochronę środowiska, np. Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • w działach PR firm związanych z energetyką, szczególnie energiami
 • odnawialnymi;
 • w fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się ochroną środowiska, sprawami zwierząt, prawami mniejszości;
 • w działach IT związanych z problematyką klimatu i energii odnawialnych;
 • w branżach kreatywnych (np. wydawnictwach, zajmując się seriami środowiskowymi);
 • w muzeach gromadzących dziedzictwo industrialne;
 • przy projektach europejskich związanych z ochroną klimatu, prawami zwierząt, cyfrowo-technologicznym rozwojem;
 • w parkach krajobrazowych i innych instytucjach kształtujących politykę krajobrazową;
 • w branży dziennikarskiej (zwłaszcza środowiskowym dziennikarstwie);
 • w branżach, w których wymagane jest nawiązywanie relacji między człowiekiem, środowiskiem i technologią;
 • w zawodach, które dopiero powstaną w wyniku przeobrażeń legislacyjnych, technologicznych, cyfrowych.