Katowice: Tereny wokół Lidla przy dolinie rzeki Mlecznej zalane. Na zakupy kajakiem?

i

Autor: Czytelnik Po intensywnych opadach deszczu przy Mlecznej tworzą się rozlewiska

Katowice

Żeby nie było powtórki z Bielska-Białej. Katowice zainwestują, by chronić mieszkańców przed powodzią

Katowice dysponują opracowaniem, z którego wynika, że zurbanizowane tereny wzdłuż rzeki Mlecznej są narażone na podtopienia. By uniknąć katastrofy, trzeba rozbudować system kanalizacji deszczowej i retencji. Takie działania ma w planach spółka Katowickie Inwestycje.

Ryzyko powodzi przy rzece Mlecznej w Katowicach

O walce mieszkańców Zarzecza o ochronę doliny Mlecznej pisaliśmy już nie raz. To właśnie w tej dzielnicy doszło do powodzi w 2010 i 2013 roku. Woda wdarła się na posesje, do piwnicy i garaży. Zdesperowani mieszkańcy zaczęli wysyłać pisma do urzędu miasta, domagając się zmian. Chcieli chronić dolinę rzeki - która stanowi korytarz ekologiczny dla zwierząt - przed dalszą zabudową.

Wygląda na to, że ich prośby zostały wysłuchane. W poniedziałek 10 czerwca w Willi Goldsteinów przedstawiciele Katowickich Inwestycji S.A. oraz PGW Wód Polskich podpisali list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i podtopień terenów znajdujących się przy Mlecznej.

Takie ryzyko potwierdziła analiza modelu hydraulicznego Mlecznej. Opracowanie objęło ponad dwukilometrowy odcinek rzeki w najbardziej zurbanizowanym terenie, czyli od ul. Szewskiej do połączenia ulic Tunelowej i Wspólnej.

Zdecydowana większość wód opadowych z południowej części miasta trafia właśnie do rzeki Mlecznej. Tak duże obciążenie rzeki stwarza zagrożenie jej wylaniem i związanymi z tym zniszczeniami. Ryzyko rośnie wraz ze zmieniającym się klimatem i coraz częściej występującymi gwałtownymi opadami atmosferycznymi. Gdy w krótkim czasie na dany obszar spada duża ilość deszczu ziemia, rzeka oraz system kanalizacyjny mogą mieć trudność z przyjęciem tej wody, co prowadzi do powstania tzw. powodzi błyskawicznej - mówi Dawid Kwiecień, PR Manager z Katowickiej Agencji Wydawniczej.

To właśnie powódź błyskawiczna przetoczyła się nad Bielskiem-Białą w nocy z 3 na 4 czerwca 2024 roku. Zalane zostały m.in. ulice, garaże, piwnice, zajezdnia autobusowa i stacja benzynowa. Zdjęcia z kataklizmu, który nawiedził stolicę Podbeskidzia, możesz zobaczyć w galerii poniżej. 

Przy Mlecznej powstanie kanalizacja deszczowa i zbiorniki retencyjne 

By rozwiązać problem, trzeba uporządkować kwestię odprowadzania wód opadowych do koryta rzeki. Pomoże w tym rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej wraz z systemem retencji. 

Dla osiągnięcia celu istotne jest maksymalne zmniejszenie ilości wód opadowych, które trafiają do rzeki i spowolnienie ich odpływu, by nie obciążały znacznie Mlecznej w krótkim czasie. Pomoże w tym budowa zbiorników retencyjnych na sieci kanalizacyjnej oraz zastosowanie błękitno-zielonych rozwiązań, które mogłyby czasowo zmagazynować nadmierną ilość wody i tym samym uchronić tereny sąsiadujące z rzeką przed zalaniem – wyjaśnia Andrzej Hołda, prezes zarządu spółki Katowickie Inwestycje S.A.

W ramach inwestycji zlikwidowane zostaną również przelewy burzowe, co wpłynie na poprawę jakości wód w Mlecznej, a w dalszej perspektywie pozwoli odciążyć oczyszczalnię ścieków w Podlesiu.

Spółka Katowickie Inwestycje planuje złożyć wniosek w konkursie organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach działania FENX.01.02, obejmującego adaptację terenów zurbanizowanych i wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni, zielono-niebieskiej infrastruktury, rozwiązań opartych na przyrodzie - dodaje Dawid Kwiecień.

Rozlewiska wokół Lidla w Zarzeczu, który powstał na terenie zalewowym

Quiz. Arborysta, dekarz, groomer. Czy wiesz, czym się zajmują? Szybki test o zawodach

Pytanie 1 z 10
1. Arborysta opiekuje się: