Wakacje kredytowe

i

Autor: Towfiqu barbhuiya Wakacje kredytowe w Polsce

Wakacje kredytowe. Jak złożyć wniosek? UOKIK stawia zarzuty bankom

Wakacje kredytowe nie są udzielane w bankach automatycznie. Klienci banków skarżą się na brak możliwości złożenia wniosku o wakacje kredytowe, dodatkowe procedury i wymagane kolejne dokumenty. UOKiK przygląda się 16 bankom w Polsce, które mnożą problemy i stawia konkretne zarzuty.

Wakacje kredytowe od kiedy?

Piątek, 29 lipca 2022 był pierwszym dniem, kiedy można było składać wniosek o wakacje kredytowe. Zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego zostało wprowadzone ustawą i mają do niego prawo wszyscy kredytobiorcy, niezależnie od swoich finansów, wysokości rat, czy też dotychczasowej historii spłat kredytu.

Wakacje kredytowe potrwają do końca 2023 roku. Kredytobiorcy mają możliwość legalnie, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów i uciążliwości zawiesić spłatę kredytu łącznie na osiem miesięcy według ustawowego harmonogramu:

 • 1. Miesiąc – sierpień 2022
 • 2. Miesiąc – wrzesień 2022
 • 3. i 4. Miesiąc – dwa dowolne miesiące z IV kwartału 2022, czyli października, listopada i grudnia   
 • 5. Miesiąc – dowolny jeden miesiąc z I kwartału 2023
 • 6. Miesiąc – dowolny jeden miesiąc z II kwartału 2023
 • 7. Miesiąc – dowolny jeden miesiąc z III kwartału 2023
 • 8. Miesiąc – dowolny jeden miesiąc z IV kwartału 2023.

Okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, o które zawieszono spłatę rat.

Skargi klientów banków na wakacje kredytowe

Niestety okazuje się, że chociaż ustawa o wakacjach kredytowych jest napisana dosyć prostym językiem, banki nierzadko wprowadzają własną wykładnię i zasady.

- Klienci skarżą się na utrudnienie procesu wnioskowania, system elektroniczny, bankowość internetową. Druga sprawa to prozaiczne rzeczy jak kwestia otwarcia oddziału banku. Dodatkowo również banki ograniczają możliwość skorzystania, żeby w jednym wniosku można było wskazać od razu osiem miesięcy, a na to też zezwala ustawa - powiedział szef UOKiK.

Klienci złożyli w UOKiK już ponad 300 skarg związanych z dostępnością wakacji kredytowych i utrudnieniami ze strony banków.

- To jest dość dużo, zważywszy na to, że część wpływa do rzecznika finansowego - powiedział na antenie radia RMF FM prezes UOKiK.

Dodał, że skargi te będą przez UOKiK uwzględniane w decyzji, czy wszczynać postępowania względem banków, które ograniczają prawa konsumenta.

Pod lupą znalazło się 16 banków, które obsługują złotowe kredyty hipoteczne: 

 1. Alior Bank,
 2. Bank Handlowy w Warszawie,
 3. Bank Millennium,
 4. Bank Ochrony Środowiska,
 5. Bank Pocztowy,
 6. Bank Polska Kasa Opieki, 
 7. Bank Polskiej Spółdzielczości (Grupa BPS), 
 8. BNP Paribas Bank Polska,
 9. Credit Agricole Bank Polska,
 10. ING Bank Śląski,
 11. mBank,
 12. Pekao Bank Hipoteczny,
 13. PKO Bank Hipoteczny,
 14. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski,
 15. Santander Bank Polska,
 16. SG Bank.

Chróstny podkreślił, że banki nie mają podstaw do wskazywania klientom, że po skorzystaniu z wakacji kredytowych obniży się ich zdolność kredytowa. - Banki nie mają podstaw do tego, żeby sam fakt skorzystania z ustawowych wakacji kredytowych powodował obniżenie zdolności kredytowej  - stwierdził Chróstny.

Prezes UOKiK poinformował też, że pierwsze zarzuty wobec banków, które wprowadzają klientów w błąd mogą być postawione w tym tygodniu.

Wakacje kredytowe - jak złożyć wniosek?

Jak się ubiegać o wakacje kredytowe?

Złóż wniosek do banku.Możesz to zrobić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pośrednictwem bankowości elektronicznej.We wniosku musisz wskazać dane: swoje i kredytodawcy, oznaczenie umowy, okres (lub okresy) zawieszenia spłaty oraz oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Ponieważ oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, to musisz zamieścić we wniosku też stosowną klauzulę (szczegóły w art. 73 ustawy).

Od kiedy można zawiesić spłatę? 

Od dnia doręczenia wniosku do banku na okres w nim wskazany. Ma on 21 dni na potwierdzenie otrzymania wniosku i wskazanie wysokości opłat z tytułu ubezpieczenia. Ważne! Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty. Przykładowo: jeżeli wniosek o udzielenie wakacji kredytowych został doręczony do banku 1 sierpnia, a data płatności raty przypada również w tym dniu i konsument wskazuje we wniosku, że chce zawiesić już spłatę raty sierpniowej – to bank powinien ją zawiesić.

Co po zakończeniu wakacji? 

Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie zostają przedłużone o czas zawieszenia spłaty kredytu.

Kto może się starać o zawieszenie rat? 

Każdy, kto zaciągnął kredyt hipoteczny w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż polska, w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Wakacje dotyczą kredytów zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r., których termin zakończenia przypada co najmniej 6 miesięcy po tej dacie. Uwaga! Z wakacji możesz skorzystać tylko dla jednego kredytu.

Ile kosztują wakacje kredytowe? 

Wakacje kredytowe są bezpłatne to znaczy, że zawieszona zostaje spłata zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej. W okresie zawieszenia bank nie może też pobierać żadnych opłat z wyjątkiem tych za ubezpieczenie umowy.