Wiadomości

Tablice dwujęzyczne pojawią się w tych śląskich miastach. Mamy listę

Uznanie języka śląskiego za pełnoprawny język regionalny ma daleko idące konsekwencje dla mieszkańców Górnego Śląska. Pojawią się dwujęzyczne tablice polskie i śląskie na wjazdach do miast. A to dopiero początek zmian, jakie nas czekają. Zgodnie z najnowszą listą, stać się tak ma w ponad 40 gminach i miastach.

Czy istnieje język śląski?

Sejm przegłosował ustawę w sprawie uznania języka śląskiego za język regionalny. Głosowanie w Senacie i podpis prezydenta będzie formalnością. Tym samym Ślązacy zyskają nie tylko prawną ochronę swojego języka, ale i dodatkowe narzędzia promujące używanie i stosowanie śląskiej godki.

Co daje uznanie języka śląskiego?

Uznanie języka śląskiego za język regionalny nie jest wyłącznie symbolicznym gestem. Po pierwsze ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym przyznaje Ślązakom prawa do zapisywania imion i nazwisk zgodnie z zasadami pisowni języka śląskiego, w szczególności w aktach stanu cywilnego oraz dowodach tożsamości. Po drugie język śląski może stać się językiem pomocniczym w śląskich urzędach, a pracownicy nim władający mogą otrzymywać dodatek do pensji.

Gdzie powstaną tablice dwujęzyczne na Śląsku?

Najbardziej widoczną zmianą będzie jednak pojawienie się dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości, ulic i innych obiektów fizjograficznych. Mogą być montowane tam, gdzie zgodnie z wynikami Spisu powszechnego używanie języka śląskiego w kontaktach domowych zadeklarowało co najmniej 20 proc. mieszkańców.

Lista miast i gmin już istnieje. Znajduje się na niej ponad 40 miejscowości.

Zobacz listę miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, które będą miały dwujęzyczne tablice. Listę 8 miast prezentujemy w galerii.

Poniżej publikujemy listę pozostałych miast i gmin województwa śląskiego, w których będą montowane dwujęzyczne tablice.

 1. Gierałtowice
 2. Pilchowice
 3. Sośnicowice
 4. Toszek
 5. Wielowieś 
 6. Boronów
 7. Cisna
 8. Woźniki
 9. Ornontowice
 10. Wyry
 11. Kobiór
 12. Suszec
 13. Kornowac
 14. Krzanowice
 15. Krzyżanowice
 16. Kuźnia Raciborska
 17. Nędza
 18. Pietrowice Wielkie
 19. Rudnik
 20. Czerwionka-Leszczyny
 21. Gaszowice
 22. Jejkowice
 23. Lyski
 24. Świerklany
 25. Świerklaniec
 26. Tworóg
 27. Zbrosławice
 28. Bojszowy
 29. Pszów
 30. Radlin
 31. Rydułtowy
 32. Godów
 33. Gorzyce
 34. Lubomia
 35. Mszana

Jakie zmiany po uznaniu języka śląskiego?

Uznanie języka śląskiego daje możliwości ubiegania się o dotacje celowe lub podmiotowe na działalność instytucji kulturalnych, ruch artystyczny i twórczość oraz organizację imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury. Dotowane będą też być mogły inwestycje służące zachowaniu tożsamości kulturowej, wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w języku regionalnym lub w języku polskim, nadawanie programów telewizyjnych i audycji radiowych, ochrona miejsc związanych z kulturą, działalność świetlicowa, prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego czy propagowanie wiedzy o języku regionalnym.

Od momentu wejścia w życie ustawy kanały publicznego radia i telewizji w ramach misji powinny w emitowanych przez siebie programach, w tym informacyjnych, uwzględnić potrzeby osób posługujących się językiem śląskim.

Czy język śląski można zdawać na maturze?

Uznanie języka śląskiego za język regionalny pociągnie za sobą także szereg zmian w edukacji. Przede wszystkim da możliwość wprowadzenia do szkół dobrowolnych zajęć z języka śląskiego, a także prowadzenia innych zajęć w języku śląskim. Uczennice i uczniowie będą mogli zdawać maturę z języka śląskiego, a także z innych przedmiotów w języku śląskim.

QUIZ Słowa po śląsku to językowe pułapki. Czy znasz znaczenie?

Pytanie 1 z 10
Zacznijmy od śląskiej zołzy. Nie jest to polska złośliwa kobieta, tylko:
Listen on Spreaker.