Wiadomości

Pielgrzymki mężczyzn do Piekar Śląskich mają długą tradycję. Sprzeciwiała im się komuna

2024-05-24 23:17

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę maja odbywa się Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Tradycja ta sięga lat 40. XX wieku.

Pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śląskich na archiwalnych fotografiach

Pielgrzymki stanowe w piekarskiej bazylice mają już długą historię. Pierwsza pielgrzymka odbyła się jeszcze przed II Wojną Światową, kiedy do bazyliki przybyły kobiety. Nie budziło to zdziwienia, ponieważ pielgrzymki kobiet nie były wtedy rzadkością. Dopiero w 1947 roku pierwszy raz do Piekar Śląskich przybyła pielgrzymka mężczyzn i ustanowiono nową, niepowtarzalną tradycję.

W latach 1945-1956 sanktuarium piekarskie stało się najważniejszą amboną w diecezji, z której padały zdecydowane postulaty do władz. W 1949 roku władze zaczęły używać represji administracyjnych, aby ograniczyć liczbę osób uczestniczących w piekarskich pielgrzymkach. W 1956 roku powrót biskupów do Katowic zapoczątkował odrodzenie tradycji pielgrzymek.

Pielgrzymki do Piekar Śląskich stały się okazją do debaty społecznej i poruszano na nich trudne tematy dotyczące praw robotniczych oraz relacji Kościoła z państwem. W kazaniach pojawiały się problemy, z którymi mierzył się wtedy Kościół na Śląsku. W piekarskich pielgrzymkach uczestniczyli mieszkańcy różnych stron Polski, a w tym pielgrzymi z Górnego Śląska, Śląska Cieszyńskiego i Opolskiego oraz mieszkańcy Zagłębia Dąbrowskiego.

Diecezja katowicka należała do najbardziej uprzemysłowionych i zurbanizowanych regionów Polski, a zdecydowana część należących do niej osób zatrudniona była w przemyśle. Duszpasterze mocno związani byli z robotnikami, co miało wpływ na nauczanie biskupów i kapłanów. Biskup Bednorz nazywany był "biskupem robotników", ponieważ wielokrotnie zabierał głos w sprawie duszpasterstwa robotników oraz wypowiadał się i stawał w ich obronie. Piekary Śląskie stały się miejscem, gdzie klasa robotnicza domagała się swoich praw. Kiedy rządy objął biskup Damian Zimoń, tradycja piekarskiej pielgrzymki nie uległa zmianie.

Zwyczajem podczas pielgrzymki stało się powierzanie przewodniczenia Mszy świętej na Wzgórzu kalwaryjskim metropolicie krakowskiemu. W latach 1965-1978 Słowo Boże na Kalwarii głosił Karol Wojtyła, a do tej pory już trzech jego następców spotkało się z pielgrzymującymi do Piekar Śląskich: kard. Franciszek Macharski, kard. Stanisław Dziwisz oraz abp Marek Jędraszewski.

Zobaczcie, jak kiedyś wyglądały pielgrzymki mężczyzn do Piekar Śląskich.