Neurodietetyka na Śląskim Uniwersytecie Medycznym - to pierwszy taki kierunek w Polsce

i

Autor: ŚUM

Edukacja

Neurodietetyka na Śląskim Uniwersytecie Medycznym - to pierwszy taki kierunek w Polsce

2024-05-21 19:54

Trwa rekrutacja na nowy kierunek na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Na neurodietetyce - studiach podyplomowych, studenci poszerzą wiedzę m.in. w zakresie zasad żywienia wcześniaków i niemowląt oraz dorosłych i seniorów z zaburzeniami neurorozwojowymi.

ŚUM otwiera nowy kierunek - jako pierwsza uczelnia w Polsce

Śląski Uniwersytet Medyczny jaki pierwsza uczelnia w Polsce otworzył nowy kierunek o nazwie neurodietetyka. Obecnie kandydaci mogą zgłaszać swoją chęć do przyjęcia na studia podyplomowe. Rekrutacja potrwa do 15 września 2024 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Jak podaje ŚUM kierunek został stworzony ze względu na „Rosnące zapotrzebowanie specjalistów w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń odżywiania oraz połykania w schorzeniach neurologicznych, a także wzrost liczby dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi i chorobami neurologicznymi potrzebujących wsparcia dietetycznego oraz osób dorosłych wymagających terapii żywieniowej w chorobach neurologicznych". 

Neurodietetyka - czego nauczą się studenci?

Studenci będą nabywać wiedzę w zakresie zasad żywienia wcześniaków, niemowląt, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz schorzeniami neurologicznymi. 

Po ukończeniu studiów, będą mieli możliwość diagnozowania zaburzeń odżywiania oraz karmienia u dzieci i dorosłych w przebiegu chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, a także zaburzeń połykania u dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Będą również potrafili ułożyć i wdrożyć program dietoterapii, leczenia żywieniowego indywidualnie dostosowany do potrzeb pacjenta, a także podjąć działania profilaktyczne wśród pacjentów z chorobami neurologicznymi, zaburzeniami neurorozwojowymi oraz zaburzeniami żywienia i odżywiania.

Studia skierowane są do lekarzy i dietetyków

Kierunek adresowany jest do dietetyków oraz lekarzy, a zajęcia będą odbywały się w formie hybrydowej – wykłady online, ćwiczenia w kontakcie.

Zajęcia praktyczne będą odbywały się na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego, Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka oraz Katedry Dietetyki SUM.

Wykłady poprowadzą zarówno nauczyciele akademiccy, jak i praktycy o dużym doświadczeniu z zakresu prowadzenia pacjentów neurologicznych (pod kątem medycznym, dietetycznym, logopedycznym oraz psychologicznym). 

Zasady rekrutacji na studia z neurodietetyki

Do rekrutacji przystąpić mogą kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) dietetyka lub na kierunku lekarskim/lekarsko-dentystycznym.

O przyjęciu na studia decyduje spełnienie wymogów rekrutacyjnych tj:

  • dokonanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy 
  • wypełnienie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia podyplomowe w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Oświadczenie w wersji PDF lub JPG należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego jako załącznik
  • dołączenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych w wersji PDF lub JPG do formularza zgłoszeniowego jako załącznik.

Uczestnik zobowiązany jest do:

  • dostarczenia na pierwsze zajęcia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych, do wglądu (zgodne z przekazaną wersją PDF lub JPG w formularzu zgłoszeniowym)
  • dostarczenie na pierwsze zajęcia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, celem potwierdzenia zgodności podanych danych.