Najbardziej zadłużone województwa w Polsce. Liderzy mają ponad 6 mld. długu!

i

Autor: Archiwum/mat. prasowe Najbardziej zadłużone województwa w Polsce. "Liderzy" mają ponad 6 mld. długu!

Ranking

Mieszkańcy woj. śląskiego zadłużeni na ponad mld długu. Są w czołówce Polski

Krajowy Rejestr Długów opracował ranking, który dla niektórych województw jest bardzo niechlubny. Chodzi o rzetelność konsumentów, którzy spłacają swoje zobowiązania na czas. Najgorzej pod tym względem wypadają mieszkańcy województwa śląskiego, a najlepiej Podkarpacia i Świętokrzyskiego.

Ranking rzetelności konsumentów: Śląskie i Mazowsze najbardziej zadłużone w Polsce

Na koniec I kwartału Rzetelna Firma oraz Krajowy Rejestr Długów opracowali zestawienie pokazujące, mieszkańcy którego województwa radzą sobie najlepiej ze spłatą swoich zobowiązań, a gdzie pod tym względem jest bardzo źle. Eksperci tworzący ranking rzetelności konsumentów wzięli pod uwagę łączny dług w każdym województwie w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, średnią wartość zaległości statystycznego dłużnika w każdym z nich oraz wielkość odsetka osób zadłużonych wśród wszystkich mieszkańców. Z tych danych udało się m.in. uzyskać informację, jakie województwa są najmniej zadłużone w Polsce, a jakie najbardziej. 

Najmniej pieniędzy łącznie do oddania mają mieszkańcy Podlaskiego – 918 mln zł, Świętokrzyskiego, którzy muszą zwrócić 948 mln zł, a także Opolskiego, którego zadłużenie w sumie wynosi 1 mld zł. Z kolei najwyższą kwotę zobowiązań, opiewającą na niemal 6,5 mld zł, uzbierali Mazowszanie oraz Ślązacy, którzy są winni wierzycielom 6,2 mld zł - mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Łącki podkreśla, że wielkość zadłużenia danego regionu nie świadczy o rzetelności płatniczej mieszkańców. - Dopiero przeliczenie tego długu na 1000 mieszkańców, uwzględnienie średniej zaległości statystycznego dłużnika oraz jaki odsetek stanowią oni wśród wszystkich zamieszkujących województwo pozwala na identyfikację regionów z lepszą lub gorszą rzetelnością finansową - podkreśla. 

Gdzie są rzetelni konsumenci?

Z najnowszego rankingu wynika, że najbardziej rzetelnymi konsumentami, którzy regularnie, na czas spłacają swoje długi, są mieszkańcy województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, wielkopolskiego i podlaskiego. Liderem wśród nich jest Podkarpacie, które zmieniło na 1. miejscu dotychczasowego lidera - Małopolskę, która spadła na 3. miejsce. 

Mieszkańcy Śląskiego unikają spłaty zadłużeń. Są najgorsi w rankingu rzetelności konsumentów

i

Autor: mat. prasowe Mieszkańcy Śląskiego unikają spłaty zadłużeń. Są najgorsi w rankingu rzetelności konsumentów

Jest to spowodowane m.in. skalą wzrostu średniego zobowiązania na dłużnika w KRD. W porównaniu do poprzedniej edycji z grudnia 2023 roku w obu województwach ono wzrosło, tyle że w podkarpackim mniej, bo o 721 zł (z 20 253 zł do 20 974 zł), podczas gdy w małopolskim o 1902 zł (z 19 808 zł do 21 710 zł) - wyjaśniają eksperci tworzący ranking. 

Dzięki swojej rzetelności mieszkańcy Podkarpacia w rankingu zebrali 41 punktów zajmując 1. miejsce mimo tego, że zadłużenie w tym regionie wcale nie jest najniższe w kraju, bo wynosi 1,1 mld zł (14 miejsce w Polsce). Dłużnicy jednak stanowią na Podkarpaciu stanowią  zaledwie 3,23 proc., co jest najmniejszą ilością w Polsce. Najniższy jest też dług w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (677,2 tys. zł).

Drugie miejsce, z 37 punktami, zajęło województwo świętokrzyskie, w którym zaległe zobowiązania do zwrotu ma 4,61 proc. mieszkańców, a dług na 1000 mieszkańców wynosi 966,2 tys. zł. Zadłużony konsument ma do spłaty przeciętnie 20 964 zł. Podium zamyka Małopolska uzyskując 35 punktów. Wśród mieszkańców tego regionu do KRD wpisanych jest 4,18 proc. osób, a kwota do oddania na 1000 zamieszkujących wynosi 907 tys. zł.

Najgorsi konsumenci mieszkają m.in. w woj. śląskim

Na drugim biegunie rankingu jest województwo śląskie. To jedno z dwóch najbardziej zadłużonych województw w Polsce. Co więcej, Śląskie zaliczyło duży spadek w porównaniu z poprzednim zestawieniem. Z 10. pozycji zajmowanej na koniec 2023 roku przesunęło się na ostatnią otrzymując zaledwie 11 punktów. Choć odsetek zadłużonych konsumentów w tym regionie jest obecnie nieco niższy i wynosi 7,95 proc. mieszkańców (poprzednio 8,46 proc.), to wzrosła zarówno wartość długu w przeliczeniu na 1000 osób, które urosło o niemal 84 tys. zł i opiewa na kwotę ponad 1,75 mld zł., jak i średnie zadłużenie statystycznego dłużnika, które wynosi 22 045 zł.

Tak samo jak w poprzednim wydaniu rankingu, w ostatniej trójce znalazły się województwa pomorskie, które uzyskało 13 punktów i warmińsko-mazurskie, z 15 punktami. Do KRD wpisanych jest 7,73 proc. mieszkańców Pomorza. Zadłużenie na 1000 konsumentów wynosi tam ponad 1,75 mld zł, a średnie zobowiązanie na jedną osobę opiewa na 22 662 zł. Z kolei wśród zamieszkujących Warmię i Mazury pieniądze do oddania ma 8,2 proc. Zadłużenie na 1000 mieszkańców przekracza 1,73 mld zł, a na jedną osobę wynosi przeciętnie 21 183 zł.