Kalendarz

i

Autor: Canva Pro

Wiadomości

Dodatkowe dni urlopu. To prezent od rządu. Polacy będą zachwyceni

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamierza wprowadzić dodatkowe dwa dni urlopu, za każde przepracowane pięć lat. Bonus będzie przysługiwać jednej grupie zawodowej. Kiedy możemy spodziewać się zmian?

Kiedy przysługuje dodatkowe 2 dni urlopu?

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, zapowiedziała ważne zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Opiekunowie małych dzieci (pracujący w żłobkach), którzy otrzymają status funkcjonariusza publicznego (jak nauczyciele w przedszkolach i szkołach) mieliby otrzymać za każde pięć lat pracy dwa dni dodatkowego urlopu.

Dzięki temu przywilejowi po 15. latach pracy opiekunowie liczyć będą mogli na 6 dni dodatkowego urlopu do urlopu wypoczynkowego, a  po 25 latach pracy będzie to już aż 10 dni. Celem zmian, które chce wprowadzić Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest podniesienie prestiżu zawodu, który nadal jest niedoceniany.

Rada Ministrów przyjęła już projekt ustawy, który umożliwi wprowadzenie rządowego programu zakładającego wypłatę od lipca 1000 zł brutto dodatku do wynagrodzenia dla opiekunów zatrudnionych na umowę o pracę w żłobkach i klubach dziecięcych, a teraz nadszedł czas na kolejne zmiany, dzięki którym osoby wykonujące ten zawód będą bardziej docenione – mówiła podczas konferencji prasowej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk,  ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Ponadto w nowelizacji ustawy zaplanowano ustanowienie 4 kwietnia Dniem Opiekuna Małego Dziecka.

Kto dostanie dodatkowe 2 dni urlopu?

Zgodnie z przyjętym projektem ustawy, na stanowisku opiekuna może również zostać zatrudniona osoba, która zdobyła co najmniej wykształcenie średnie oraz przez co najmniej dwa lata pracowała z dziećmi w wieku do lat trzech.

W przypadku kiedy nie pracowała z dziećmi przez co najmniej sześć miesięcy, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności

Oprócz tego osoba ta przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym powinna odbyć 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna.

Źródlo: gov.pl

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata

Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...