Bielsko-Biała miastem wojewódzkim

i

Autor: Cavatina

Zmiany na mapach

Bielsko-Biała stolicą Województwa Podbeskidzkiego. Jest oficjalne stanowisko

Mieszkańcy Bielska-Białej i okolic nie ustają w dążeniach do utworzenia nowego niezależnego województwa. Wpłynęła oficjalna petycja w tej sprawie. Wkrótce zajmą się nią radni. Tym razem chodzi o utworzenie Województwa Podbeskidzkiego. Plan działań rozpisany jest na pięć lat.

W jakim województwie leży Bielsko-Biała?

Utworzenie samodzielnego województwa ze stolicą w Bielsku-Białej jeszcze nigdy nie było tak realne jak dzisiaj. Po wyborach parlamentarnych i samorządowych doszło do znaczących zmian w układzie sił politycznych. Jest więc szansa na zrealizowanie wielkiego marzenia wielu mieszkańców o utworzeniu nowego województwa. Obecnie Bielsko-Biała leży w województwie śląskim, lecz do reformy administracyjnej w 1998 roku było stolicą województwa bielskiego.

Petycja w tej sprawie wpłynęła do Rady Miasta i w najbliższych czasie będzie poddana głosowaniu.

Wnoszę o podjęcie przez Radę Miejską w Bielsku-Białej apelu do uprawnionych organów Państwa Polskiego, organów samorządu oraz wszystkich parlamentarzystów z regionu Podbeskidzia o zainicjowanie działań i utworzenie Województwa Podbeskidzkiego z siedzibą wojewody i sejmiku województwa w Bielsku-Białej - tak rozpoczyna się petycja.

Kiedy powstanie nowe województwo w Polsce?

W petycji, jaka wpłynęła do Rady Miasta w Bielsku-Białej, znajduje się propozycja wysyłania apeli m.in. do Sejmu, rządu i prezydenta RP w sprawie utworzenia Województwa Podbeskidzkiego do roku 2029. Jednocześnie apele z prośbą o poparcie starań powinny być wysłane także do wójtów, burmistrzów i prezydentów sąsiednich miast i gmin oraz parlamentarzystów. Największą rolę do spełnienia będą jednak mieć bielscy radni i prezydent Jarosław Klimaszewski, bo to od ich zaangażowania i aktywności zależeć będzie najwięcej.

Najbiedniejsze miasta województwa śląskiego

Zobacz ranking

Czy zostanie utworzone województwo ze stolicą w Bielsku-Białej?

O potrzebie zmian administracyjnych w Polsce mówi się od lat. Nie brakuje opracowań i gotowych koncepcji zmieniających granice województw. Najnowszy raport, przygotowany przez Instytut Sobieskiego pt. "Korekta Układu Województw – Ku Równowadze Rozwoju" zawiera kilka wariantów zmian.

Mieszkańców Bielska-Białej najbardziej ucieszył trzeci tzw. wariant równoważący, w którym wskazuje się na potrzebę utworzenia województwa cieszyńskiego-krakowskiego ze stolicą w Bielsku-Białej. 

Co da utworzenie nowego województwa podbeskidzkiego?

Według pomysłodawców, od czasu utraty statusu miasta wojewódzkiego Bielsko-Biała nie rozwija się tak dynamicznie, jakby sobie tego życzyli mieszkańcy. "Oczywistością jest stwierdzenie, że będąc częścią województwa śląskiego, będziemy zawsze jednym z miasta Śląska, o podobnym charakterze jak Częstochowa, które w związku z utratą statusu miasta wojewódzkiego utraciło wiele instytucji wojewódzkich i możliwości rozwojowych" - czytamy w petycji.

W petycji znajduje się diagnoza obecnego stanu, w jakim znajduje się Bielsko-Biała oraz perspektywa na najbliższe lata dotycząca rozwoju aglomeracji na poziomie miast, które są stolicami województw. Dla Bielska-Białej nie jest ona optymistyczna, gdyż oznacza dalszą prowincjonalizację, odpływ młodzieży do prężniejszych i bardziej perspektywicznych ośrodków.

Najbogatsze miasta województwa śląskiego

Zobacz koniecznie ranking

Jest to ostatni moment na podjęcie wszelkich możliwych wysiłków przez Państwa Radnych i Pana Prezydenta, na których spoczywa ogromna odpowiedzialność za przyszłość naszego miasta - czytamy w petycji.

Gdzie leży Śląsk? Bardzo trudny QUIZ o granicach Śląska i województwa śląskiego

Pytanie 1 z 14
Czy Bielsko-Biała leży na Śląsku?
Źródło: Bielsko-Biała stolicą Województwa Podbeskidzkiego. Radni podejmą decyzję