Zmienią prezesa Katowice Airport? Ruszył konkurs na stanowisko. Wymagania? Zakaz partyjniactwa

i

Autor: archiwum/Katowice Airport Zmienią prezesa Katowice Airport? Ruszył konkurs na stanowisko. Wymagania? Zakaz partyjniactwa

Wydarzenia

Zmienią prezesa Katowice Airport? Ruszył konkurs na stanowisko. Wymagania? Zakaz partyjniactwa

Ruszył konkurs na stanowiska prezesa i wiceprezesa Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza lotniskiem w Pyrzowicach. Wymagania są konkretne. Zwłaszcza jeden z zapisów sprawia, że część osób nawet nie ma czego szukać w konkursie.

Lotnisko w Pyrzowicach szuka nowego prezesa i wiceprezesa

Katowice Airport to jedno z najdynamiczniej rozwijających się lotnisk nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Z roku na rok port lotniczy w Pyrzowicach obsługuje coraz większą liczbę pasażerów, a plany inwestycyjne są nie dość, że imponujące, to cały czas realizowane. Dzięki temu pyrzowickie lotnisko staje się jednym z najlepszych w Polsce. Duża w tym zasługa Artura Tomasika, obecnego prezesa Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza lotniskiem. To, czy Tomasik nadal będzie odpowiadał za jego rozwój, rozstrzygnie się w najbliższych dniach. 

Trwa właśnie konkurs na nowego prezesa i wiceprezesa GTL. Swoje CV mogą składać osoby, które mają wyższe wykształcenie, co najmniej pięcioletni staż pracy, a przede wszystkim mają co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. Brane pod uwagę są też trzy lata działalności gospodarczej na własny rachunek. 

Kto nie może zostać szefem Katowice Airport? Jest specjalny zapis

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze poza określonymi wymaganiami przedstawił też jeden punkt dotyczący tego, kto nie powinien nawet próbować składać papierów na stanowisko prezesa lub wiceprezesa, nawet jeśli perfekcyjnie spełnia wszystkie wymagania. O prace nie mogą się starać osoby, które są powiązane z polskimi partiami politycznymi. Chodzi m.in. o pracowników biur poselskich i senatorskich, członków organów partii politycznej czy osoby zatrudnianie przez partie. O stanowisko nie mogą się też ubiegać osoby pełniące " funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A"

Dokumenty należy dostarczyć do siedzimy GTL do 28 maja do godz. 13 osobiście lub pocztą.