W centrum Rybnika postawiono pomnik upamiętniający dotkniętych Tragedią Górnośląską

i

Autor: UM Rybnik

Wydarzenia

Rybnik: pod pomnikiem upamiętniono dotkniętych Tragedią Górnośląską

2024-05-20 19:10

W centrum Rybnika postawiono pomnik upamiętniający dotkniętych Tragedią Górnośląską - falą komunistycznych, także polskich represji wobec mieszkańców Górnego Śląska w latach 1945-48.

Tragedia Górnośląska - tysiące ofiar i deportacji

Wydarzenia te rozpoczęły się wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej na Śląsk pod koniec stycznia 1945 r. Sowieckie i polskie komunistyczne represje w ciągu kilku lat pochłonęły tysiące ofiar, deportację kilkunastu tysięcy mieszkańców regionu na roboty przymusowe do Związku Sowieckiego i wiążące się z tym dramaty wielu rodzin.

Upamiętnienie tych wydarzeń oraz ich ofiar koncentruje się wokół Dnia Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945 r., który w tym roku przypadł 28 stycznia. Dzień ten obchodzony jest w ostatnią niedzielę stycznia w woj. śląskim i opolskim. Uchwały w tej sprawie przyjęły Sejmik Woj. Śląskiego w 2011 r., a Sejmik Woj. Opolskiego – w 2012 r.

Jak przekazała w poniedziałek Agnieszka Skupień z rybnickiego magistratu, w sobotę w tym mieście odsłonięto pomnik pamięci Tragedii Górnośląskiej i jej ofiar - ufundowany przez miasto w następstwie postulatów wielu środowisk. Monument autorstwa Gabrieli Polewskiej-Pietrasiewicz i Piotra Pietrasiewicza przedstawia postacie Górnoślązaków, wciśnięte między zaciskające się wokół ściany.

Pomnik w Rybniku - aby pamięć o tragicznych wydarzeniach trwała

Na obelisku, który ustawiono w centrum Rybnika, przy najstarszej parafii w mieście i w sąsiedztwie szkoły, umieszczono w trzech językach: śląskim, polskim i niemieckim słowa: „Tragedia Górnośląska 1945-1956. Pamięci ludności Górnego Śląska więzionej, pomordowanej i przymusowo wysiedlonej przez komunistyczne władze Polski Ludowej".

Podczas uroczystości przypominano, że temat Tragedii Górnośląskiej nie istniał w dyskursie publicznym do 1989 r, jednak pamięć o ówczesnych losach Górnego Śląska przetrwała w świadomości społecznej. Z pogłębianiem wiedzy o tragicznych wydarzeniach przeszłości nadeszła jednak chęć ich upamiętniania.

Władze miasta akcentują, że wydarzenia Tragedii Górnośląskiej znacząco dotknęły też mieszkańców Rybnika i okolic, którzy po zakończeniu II wojny światowej, doświadczyli licznych represji ze strony radzieckich i polskich władz komunistycznych. Większość aresztowanych trafiała do obozów pracy przymusowej lub została deportowana do ZSRR.

Źródło informacji: mtb/ jann/PAP.