Ranking szkół Perspektywy 2024

i

Autor: TADEUSZ KONIARZ/REPORTER

Szkoła

Ranking szkół Perspektywy 2024. Te licea i technika są najlepsze w Polsce

Prestiżowy Ranking Szkół Perspektywy 2024 wygrało XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (najlepsze liceum) oraz Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie (najlepsze technikum). Poznaliśmy najlepsze licea i technika w Polsce z podziałem na województwa, a także kategorie specjalne: Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2024, Ranking Maturalny Techników 2024 oraz Ranking Szkół Olimpijskich 2024.

Ranking szkół Perspektywy 2024

W 26. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy analizowały wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia do rankingu. Podstawowym kryterium była minimalna liczba 12 uczniów na maturze w maju 2023 r. Dodatkowo brano pod uwagę tylko te szkoły, w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej. 

Zwycięzcami Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024 są: XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (najlepsze liceum) oraz Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie (najlepsze technikum).

Najlepsze licea w Polsce

 • 1 XIV LO im. Stanisława Staszica Warszawa 
 • 2 V LO im. Augusta Witkowskiego Kraków 
 • 3 XIII LO Szczecin 
 • 4 Uniwersyteckie LO Toruń 
 • 5 III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP Gdynia 
 • 6 LO nr III im. Adama Mickiewicza Wrocław 
 • 7 2 SLO z Oddz. Międzynar. im. P. Jasienicy STO Warszawa 
 • 8 VIII LO im. Władysława IV Warszawa 
 • 9 XXVII LO im. Tadeusza Czackiego Warszawa 
 • 10 IX LO im. Klementyny Hoffmanowej Warszawa
 • 11 I Społeczne LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego Tarnobrzeg
 • 12 II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej Białystok 
 • 13 II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego Warszawa 
 • 14 I LO im. Mikołaja Kopernika Łódź 
 • 15 V LO im. Stefana Żeromskiego Gdańsk

Najlepsze technika w Polsce

 • 1 Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II Kleszczów 
 • 2 Technikum Mechatroniczne nr 1 im. P. Drzewieckiego Warszawa 
 • 3 Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. Lublin 
 • 4 Technikum Łączności nr 14 im. Obr. PP w Gdańsku Kraków 
 • 5 Technikum nr 7 (ZSE-M) Nowy Sącz 
 • 6 Technikum Informatyczne SCI Szczecin 
 • 7 Technikum Komunikacji (ZSK) Poznań 
 • 8 Technikum nr 1 (CKZiU nr 1 "Budowlanka") Zielona Góra 
 • 9 Technikum Organizacji i Zarządzania (ZS nr 8) Szczecin 
 • 10 Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 Kraków

Od 26 lat z satysfakcją pokazujemy szkoły, w których warto się uczyć – mówi Waldemar Siwiński, prezes Perspektywy Press, twórca polskich rankingów edukacyjnych i kierownik Rankingu Liceów i Techników. - I nie chodzi tylko o czołową piętnastkę najlepszych liceów oraz dziesiątkę najlepszych techników, które honorujemy podczas gali rankingu. Z tabel, które publikujemy, można odczytać znacznie więcej: która szkoła od lat utrzymuje wysoką formę, która spada, a która wspina się coraz wyżej. 

Ranking szkół 2024 w województwach

Przygotowano również podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników), które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. Wszystkie rankingi obejmują łącznie ponad 1500 najlepszych liceów i techników w Polsce.

Ranking liceów Perspektywy 2024

Ranking techników Perspektywy 2024

Ranking Perspektyw każdego roku jest dużą pomocą dla młodych ludzi zastanawiających się nad wyborem liceum lub technikum. Często od tego wyboru uzależniony jest start w dorosłe życie i zdobycie odpowiedniego wykształcenia, a następnie ciekawego i dobrze płatnego zawodu.

W tym roku oprócz głównych dwóch zestawień: Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2024 i Rankingu Techników 2024 stworzone zostały trzy uzupełniające:

 1. Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2024
 2. Ranking Maturalny Techników 2024
 3. Ranking Szkół Olimpijskich 2024

W rankingu maturalnym liceów na miejscu pierwszym jest XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, na drugim – IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, na trzecim – 2 Społeczne LO z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie, na czwartym – I Społeczne LO im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu, na piątym – VIII LO im. Władysława IV w Warszawie.

W rankingu maturalnym techników na miejscu pierwszym jest Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego w Warszawie, na drugim – Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie, na trzecim – Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, na czwartym – Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie, na piątym – Technikum Komunikacji w Poznaniu.

W rankingu szkół olimpijskich na pierwszym miejscu jest XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, na drugim – XIII LO w Szczecinie, na trzecim – V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, na czwartym – III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, na piątym – Uniwersyteckie LO w Toruniu.

Ranking szkół: co jest brane pod uwagę?

Ranking Liceów i Techników Perspektywy jest oparty wyłącznie na obiektywnych i mierzalnych danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych (baza SIO, dane dotyczące wyników egzaminu maturalnego z OKE, dane z komitetów głównych olimpiad przedmiotowych). Kryteria Rankingu Liceów 2024 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych. Kryteria Rankingu Techników 2024 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Czy pamiętasz lektury szkolne z liceum? QUIZ Pytamy o treść i bohaterów

Pytanie 1 z 10
Nauczyciel w "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza nazywał się
Listen on Spreaker.