Rafako kontra o. Tadeusz Rydzyk

i

Autor: Rafako/Wojciech Strozyk/REPORTER/collage

Prawo

RAFAKO idzie do sądu z o. Tadeuszem Rydzykiem. Chodzi o grube miliony

Giełdowa spółka RAFAKO z Raciborza złożyła skargę do sądu na działalność Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. Jana Pawła II o. Tadeusza Rydzyka. Chodzi o wielomilionowe rozliczenia budowy tego obiektu w Toruniu, który powstał dzięki dotacjom przekazanym przez Ministerstwo Kultury.

Giełdowa spółka RAFAKO Racibórz wykonała kolejny krok na drodze do odzyskania milionów złotych w związku z rozliczeniem budowy Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. Jana Pawła II w Toruniu. Po oficjalnym odstąpieniu od umowy budowy muzeum, wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na działalność zarządu muzeum, gdyż "odmawia udostępnienia analizy zewnętrznej firmy analizującej wysokość waloryzacji cen przy budowie obiektu".

Ile kosztowała budowa "Muzeum Pamięć i Tożsamość"

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II, utworzone zostało na podstawie umowy pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Fundacją Lux Veritatis, której prezesem jest o. Tadeusz Rydzyk. Otwarcie nastąpiło w październiku 2023 r.

Budowa trwała ponad 4 lata, a na koszty powstania złożyły się fundusze własne fundacji – 90 mln zł i dofinansowanie MKiDN – początkowo w wysokości 180 mln zł.

Kwota dofinansowania została podwyższona w związku z wyższymi cenami materiałów, usług oraz płac wynikających m.in. z wysokiej inflacji oraz wybuchu wojny w Ukrainie. RAFAKO w 2022 roku wystąpiło do Muzeum z wnioskiem o waloryzację wyceny budowy obiektu w Toruniu w wysokości prawie 20 mln zł. Po podpisaniu ugody z Muzeum otrzymało prawie 12 mln zł. Wysokość waloryzacji miała przeanalizować zewnętrzna firma ARCADIS. 

Ostatecznie budowa Muzeum Pamięć i Tożsamość została zrealizowana ze środków publicznych z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 244 milionów złotych brutto.

Jednak nigdy tego dokumentu, czyli także dokładnej kwoty waloryzacji, nie zobaczyliśmy. Na podstawie tej analizy Muzeum miało otrzymać z budżetu państwa dodatkową kwotę. Poddaje to co najmniej w wątpliwość czy RAFAKO nie zostało wprowadzone przez muzeum celowo w błąd co do wysokości kwoty waloryzacyjnej - informuje Robert Kuraszkiewicz, Prezes Zarządu RAFAKO.

Jakich pieniędzy domaga się RAFAKO?

Muzeum odmawia przekazania RAFAKO analizy, zasłaniając się prywatnymi danymi mimo, że budowa była finansowana ze środków publicznych.

Dlatego RAFAKO zdecydowało się złożyć skargę do WSA w Bydgoszczy zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z odmową udostępnienia przez Muzeum analizy określającej wysokość waloryzacji cen przy budowie obiektu.

Niezależnie od tego procesu RAFAKO żąda zapłaty prawie 25,5 mln złotych z tytułu całości przysługującego spółce wynagrodzenia.

QUIZ Co się dzieje zimą na Śląsku? Czy znasz te słowa i zwroty?

Pytanie 1 z 10
Zimą na Śląsku fest suje, to znaczy