Matura 2024 w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich

i

Autor: Iwona Świetlik

Matura 2024

Matura z matematyki 2024. Arkusze CKE poziom podstawowy z rozwiązaniami

Matematyka na maturze 2024. Maturzyści piszą w środę 8 maja egzamin maturalny z matematyki. Sprawdź pytania z poziomu podstawowego matury z matematyki. Centralna Komisja Edukacyjna opublikuje arkusze o godz. 14. Równocześnie opublikujemy właściwe rozwiązania zadań z matematyki.

Matura z matematyki jest drugim dniem egzaminów maturalnych 2024 w Polsce. Przystąpienie do matury z matematyki jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów na poziomie podstawowym. Dodatkowo matematykę można zdawać na poziomie rozszerzonym. Deklaracje zdawania złożyło 72,6 tys., czyli 27,6 proc. tegorocznych absolwentów.

Arkusze z matematyki CKE 2024

Wraz z zakończeniem trwania egzaminu maturalnego z matematyki opublikujemy arkusze CKE. Dołączymy do nich klucz odpowiedzi oraz właściwe rozwiązania zadań matematycznych wraz z omówieniem.

Arkusze z matematyki opublikujemy w tym miejscu.

Sprawdź arkusze z matury próbnej z matematyki STARA FORMUŁA i FORMUŁA 2023

Jak wygląda matura z matematyki?

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym składa się z dwóch części – zadań zamkniętych i otwartych. Na rozwiązanie całości przewidziane jest 180 minut.

Łącznie można uzyskać 50 punktów – 25 za zadania otwarte i 25 z części zamkniętej.

W arkuszu znajdują się również zadania wielokrotnego wyboru, typu prawda-fałsz i zadania na dobieranie.

Czas trwania egzaminu na poziomie rozszerzonym z matematyki jest taki sam jak w przypadku poziomu podstawowego. Wszystkie zadania mają charakter otwarty. Arkusz egzaminacyjny zawiera od 10 do 14 zadań. Łączna liczba punktów za prawidłowe odpowiedzi wynosi 50.

Jakie zadania na maturze z matematyki 2024?

Wymagania szczegółowe CKE określają zakres wiedzy z obszarów tematycznych, takich jak:

 • wyrażenia algebraiczne
 • liczby rzeczywiste
 • układy równań
 • równania i nierówności
 • optymalizacja
 • rachunek różniczkowy
 • funkcje
 • trygonometria
 • ciągi
 • geometria
 • planimetria i stereometria
 • statystyka
 • rachunek prawdopodobieństwa i kombinatoryka

Poziom rozszerzony również obejmuje te same działy, jednak rozwiązywane są bardziej złożone problemy matematyczne.

Matura z matematyki. Sprawdź, czy zdasz!

Pytanie 1 z 10
Liczba 4 log4 2 + 2 log4 8 jest równa