Matura z języka polskiego

i

Autor: eska.pl

Matura 2024

Matura z języka polskiego 2024 napisana. Są arkusze CKE i rozwiązania

Matura pisemna z języka polskiego odbyła się 7 maja. Mamy arkusze CKE z pytaniami i rozwiązania z poziomu podstawowego. Co było na maturze z polskiego? Sprawdź zagadnienia i omówienie prawidłowych odpowiedzi. arkuszy CKE, które Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępnia o godz. 14.

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym była pierwszym egzaminem maturalnym. Maturzyści mieli 240 minut na odpowiedzi na wszelkie zagadnienia zawarte w arkuszu CKE. Odpowiadali na pytania otwarte i testowe (prawda/fałsz).

Matura z języka polskiego poziom podstawowy Arkusze CKE

Zobacz koniecznie

Matura 2024: Rozwiązania zadań testowych z języka polskiego

Zobacz rozwiązania

Jakie tematy na maturze z języka polskiego?

Maturzyści musieli napisać wypracowanie na minimum 300 wyrazów na jeden z dwóch poniższych tematów:

 • Bunt i konsekwencje dla człowieka
 • Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?

Co do zasady w przypadku pracy pisemnej należało się odwołać się do jednej z podanych lektur obowiązkowych: fragmentów Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Dziadów cz. III, Pieśni o Rolandzie i Potopu Henryka Sienkiewicza.

Zadaniem maturzysty było także odwołanie się do innego utworu literackiego (w tym do utworu poetyckiego) oraz do wybranych kontekstów

Jakie pytania na maturze z polskiego 2024?

W arkuszu z języka polskiego znalazły się pytania do tekstów Ryszarda Lueckiego i Hanny Gadomskiej. Maturzysta należał stwierdzić czy wymienione zdania są poprawne czy nie:

 • W każdym z tekstów omówiono zagadnienie czasu zarówno z perspektywy dzieci, jak i z perspektywy dorosłych.
 • Z każdego tekstu wynika, że współcześnie ludzie stosują dokładniejsze miary czasu niż dawniej.

Kolejne zdania dotyczyły ostatniego akapitu tekstu Gadomskiej:

 • Funkcję impresywną potwierdza obecność powtarzających się czasowników w pierwszej osobie liczby mnogiej.
 • W ostatnim akapicie wykorzystano tylko wypowiedzenia złożone.

Na podstawie tekstu Lueckiego maturzysta musiał wyjaśnić również, na czym polegał paradoks ludzkich starań o spowolnienie upływu czasu, a następnie, wymienić z tekstu Gadomskiej dwa uwarunkowania wpływające na sposób postrzegania czasu przez człowieka. Na podstawie obu tekstu należało też napisać notatkę syntetyzującą (60-90 wyrazów) na temat „człowiek wobec upływu czasu”.

Matura z języka polskiego 2024. Jakie były pytania?

Kolejne pytanie dotyczyło Trenu X Jana Kochanowskiego oraz do fragmentu Mitologii Jana Parandowskiego. Maturzysta musiał odpowiedzieć, czy postawa podmiotu lirycznego w trenie jest podobna do postawy Demeter.

Pojawiły się także zadania typu prawda/fałsz na podstawie fragmentu Pieśni o Rolandzie

 • We fragmencie zachowanie Rolanda przedstawiono zgodnie ze średniowiecznym wzorcem ascety.
 • W opisie śmierci Rolanda widoczne są elementy symboliki religijnej.

W arkuszu CMS były także pytania prawda/fałsz do fragmentu Pana Tadeusza:

 • Porównania zastosowane w tekście wpływają na plastyczność opisu.
 • Hiperbole użyte we fragmencie dynamizują tekst.

Kolejne pytania prawda/fałsz dotyczyły fragmentu Potopu:

 • Wyszarpywanie poduszki spod głowy konającego jest metaforą patriotycznej postawy tych, którzy chcą sprzeciwić się szwedzkim najeźdźcom.
 • Rozdzieranie czerwonego sukna to metafora dążeń magnatów oraz zewnętrznych wrogów, którzy chcą wykorzystać sytuację Rzeczypospolitej dla własnych korzyści.

Matura 2024 z języka polskiego. Pytania testowe

Maturzyści muszą również wyjaśnić, na czym polega koncept w wierszu Niestatek autorstwa Jana Andrzeja Morsztyna, a także na podstawie fragmentu tekstu Bogusława Doparta wykazać, że Dziady cz. III to utwór o charakterze profetycznym.

Na podstawie zawartego w arkuszu fragmentu „Zdążyć przed Panem Bogiem”, a także całego reportażu Hanny Krall należało ponadto wyjaśnić, jaką rolę w powojennym życiu Marka Edelmana odgrywała pamięć o wydarzeniach Umschlagplatzu.

Wyjaśnienie sensu elementów graficznych znajdujących się na plakacie przedstawienia "Kordian" będącego adaptacją dramatu Juliusza Słowackiego czy symboliki złotego Rogu w Weselu Stanisława Wyspiańskiego były kolejnymi pytaniami.  

QUIZ. Jak dobrze pamiętasz lektury z liceum? Trudny test o bohaterach książek

Pytanie 1 z 10
W jakim miesiącu rozgrywa się "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego?