Górnicy PGG

i

Autor: PGG

Pieniądze

Górnicy PGG dostaną dodatkową wypłatę na wakacje. Kwota robi wrażenie

Pracownicy Polskiej Grupy Górniczej otrzymają dodatkowy zastrzyk gotówki. Porozumienie podpisał nowy zarząd PGG oraz górnicze związki zawodowe. Dodatkowe wypłaty wpłyną na konta w dwóch częściach. Łącznie to ponad 5 tys. zł.

Pracownikom Polskiej Grupy Górniczej otrzymają w 2024 roku dwie kwoty jednorazowe niezależnie od przysługujących wypłat, nagród i ustawowych wypłat dodatkowych. Wypłaty mają realizować zapisy dot. podwyżek tzw. umowy społecznej dla górnictwa węgla kamiennego.

W celu realizacji zapisów aneksu nr 1 z dnia 18 marca 2022 r. do umowy społecznej w zakresie przyrostu przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2024 r. w przedsiębiorstwach górniczych objętych umową społeczną - tak tłumaczone są dodatkowe wynagrodzenia, jakie otrzymaj górnicy PGG.

Ile zarobią górnicy PGG?

Umowa społeczna z maja 2021 r., która reguluje m.in. zasady i tempo wygaszania kopalń węgla energetycznego w Polsce do 2049 r., dotyczy trzech spółek węglowych objętych systemem publicznego wsparcia: Polskiej Grupy Górniczej, Południowego Koncernu Węglowego i Węglokoksu Kraj. Zgodnie z aneksem do umowy z 2022 r., przeciętne wynagrodzenie w tych spółkach ma rosnąć o 1 proc. powyżej wskaźnika średniorocznej inflacji.

Zgodnie z porozumieniem przewidziano wypłaty dwóch takich samych kwot jednorazowych: do 10 lipca br. i do 9 listopada br. Pracownicy zatrudnieni pod ziemią mają otrzymać dwukrotnie po 2,6 tys. zł brutto, pracownicy zatrudnieni na powierzchni, z wyjątkiem pracowników administracyjno-biurowych - po 2,1 tys. zł brutto, a pracownicy administracyjno-biurowi - po 1,6 tys. zł brutto.

Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwota jednorazowa przysługuje w wysokości proporcjonalnej do tego wymiaru. Pracownikom zatrudnionym czasowo kwota jednorazowa przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia. Kwota ulega obniżeniu za każdy dzień przebywania na urlopie bezpłatnym i urlopie wychowawczym.

Kto nie dostanie pieniędzy w PGG?

Kwota jednorazowa nie przysługuje pracownikom, którzy w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 maja 2024 r. posiadali co najmniej jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, dopuścili się kradzieży mienia PGG, spożywali alkohol lub zażywali środki odurzające w miejscu pracy lub w czasie pracy, albo przystąpili do pracy pod ich wpływem.

Jakich podwyżek żądają górnicy?

W lutym br. minister przemysłu Marzena Czarnecka, pytana o postulaty płacowe pracowników spółek węglowych przypomniała m.in., że zasady podwyżek w spółkach węglowych podlegających pomocy publicznej wynikają z umowy społecznej.

"W przypadku PGG: skoro utrzymujemy, że umowa społeczna jest umową aktualną, to z tej umowy społecznej wynikają szczegółowe informacje dotyczące sposobu podwyżek dla sektora górniczego" - mówiła w połowie lutego br. szefowa MP.

"W przypadku PGG i spółek PKW oraz Węglokoks musimy sobie zdać sprawę z tego, że umowa społeczna obowiązuje w całości. Skoro obowiązuje w całości, to nie możemy dyskutować o częściach tej umowy, czy ta część obowiązuje, a ta nie obowiązuje - mamy ją w całości" - uściśliła minister Czarnecka.

Odnosząc się do opinii części związków, że rząd jest stroną postulatów płacowych jako sygnatariusz umowy społecznej, minister przemysłu zaznaczyła wówczas, że "związkowcy domagali się ustaleń w zakresie umowy społecznej". Wskazała na rozmowy między zarządem PGG, a związkami. Stwierdziła, że to zarząd PGG jest "głównym podmiotem, który się komunikuje ze stroną społeczną".

Śląskie dyktando QUIZ Sprawdź, czy umiesz pisać po śląsku

Pytanie 1 z 11
Jak napisać po śląsku: Czy Ty się nie wstydzisz opowiadać, że język śląski nie istnieje?