Rodzinne ogródki działkowe

i

Autor: Stanislaw Bielski/REPORTER

Pieniądze

Działkowcy dostają pieniądze na zagospodarowanie. Termin wniosku jest nieprzekraczalny

Działkowcy otrzymają w 2024 roku pieniądze na zagospodarowanie. Dzięki dodatkowym środkom finansowym ogródki działkowe wypięknieją. Jest jednak jeden warunek. Aby otrzymać wsparcie do Rodzinnych Ogródków Działkowych, wnioski o dofinansowanie należy złożyć w terminie do końca stycznia.

Ogródki działkowe to dorobek kilku pokoleń Polaków. Jest szansa, aby na wiosnę ponownie pięknie zakwitły i były miejscem wypoczynku. Do 31 stycznia można składać wnioski o dofinansowanie w tegorocznej odsłonie programu wsparcia dla Rodzinnych Ogródków Działkowych. Pula w 2024 roku wynosi 2 mln zł. Od momentu uruchomienia programu na ten cel z budżetu województwa śląskiego przeznaczono już 6 mln zł.

Jakie są dotacje dla działkowców?

Dofinansowanie do jednego zadania realizowanego na terenie jednego Rodzinnego Ogrodu Działkowego wynosi 65 tys. zł. Dostępne środki w ramach naboru można przeznaczyć na:

 • prace budowlane
 • modernizację alei i dróg ogrodowych wraz z odwodnieniem
 • melioracje
 • zbiorniki wody deszczowej

Jakie dokumenty są wymagane, aby otrzymać dofinansowanie do ogródków działkowych?

 • Wypełniony formularz wniosku.
 • Wyrys z mapy ewidencji gruntów z zaznaczoną lokalizacją i etapami realizacji projektowanych prac.
 • Wypis z operatu ewidencji gruntów dotyczący nieruchomości, na której ma być realizowane przedsięwzięcie.
 • Kopia fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego lub studium.

W przypadku pozyskania środków budżetu na poprawę infrastruktury ogrodowej:

 • wyrys z mapy ewidencji gruntów z zaznaczoną lokalizacją,
 • wypis z operatu ewidencji gruntów dotyczący nieruchomości, na której ma być realizowane przedsięwzięcie,
 • oświadczenie, że stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Najtańsze ogródki działkowe do kupienia

Zobacz w galerii zdjęciowej

Ogrody działkowe to na Śląsku tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Rodzinne Ogrody Działkowe to w praktyce wypoczynek wśród zieleni, realizacja pasji, ale i również ciężka praca. W tym roku na wsparcie ROD przeznaczamy 2 mln zł. Dzięki tym środkom te miejsca nie tylko wypięknieją, ale pozwolą zrealizować pomysły, na które dotąd często nie było środków. Zachęcam do składania wniosków – podkreśla marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Wnioski należy kierować na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 , 40 – 037 Katowice (z dopiskiem Departament Terenów Wiejskich).

Formularz wniosku dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są pod numerami telefonów: +48 (32) 77 44 801; (32) 77 44 818.

QUIZ. Działka to twoje hobby? Rozwiąż nasz test i dowiedz się, czy jesteś dobrym działkowcem!

Pytanie 1 z 15
Na działce ROD pod żadnym pozorem nie można hodować: