Zalany wiadukt przy IKEA w Katowicach

i

Autor: PSP Katowice

Katowice

Do IKEI już nie kajakiem, tylko autem? GDDKiA zrealizuje dwie inwestycje, by usprawnić odwodnienie S86

Kto przejeżdża przez Katowice, ten wie, że wystarczy gwałtowna burza i droga przy Ikei zamienia się w jedno, wielkie rozlewisko. Tylko w czerwcu tego roku przejazd pod wiaduktem na S86 był dwukrotnie zalany. Ale to może się wkrótce zmienić dzięki inwestycjom katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak poinformowała GDDKiA, trwają postępowania przetargowe na unowocześnienie i usprawnienie odwodnienia wód deszczowych z korpusu drogowego S86.

Inwestycja nr 1: Modernizacja przepompowni wód deszczowych w Sosnowcu

Pierwszy przetarg dotyczy modernizacji przepompowni wód deszczowych w Sosnowcu. Inwestycja obejmie odwodnienie prawie 1,5 km odcinka S86, zaczynającego się ok. 200 m za przecięciem z ul. Grota Roweckiego i kończącego się za ul. Daimlera Gottlieba. Powierzchnia, z której odprowadzane są wody do układu odwodnienia, GDDKiA porównuje do powierzchni 18 boisk piłkarskich.

Skutkuje to koniecznością odprowadzenia ponad 1200 l wody w ciągu sekundy. Aby odprowadzić wodę z tak wielkiego obszaru, potrzeba by co najmniej dwóch rur o śr. 1 m i to przy dużej prędkości przepływu - wyjaśnia GDDKiA.

I dodaje, że modernizacja jest konieczna ze względu na niezadowalający stan techniczny przepompowni, w szczególności hali pomp, zbiornika retencyjnego, budynku sterowni. Urządzenia, które obsługują odwodnienie wspomnianego odcinka, mają przeszło 50 lat i są już zużyte. Do tego część podzespołów nie jest już w produkcji, więc nie ma możliwości ich wymiany.

Inwestycja obejmie rozbiórkę obiektów kubaturowych i kanalizacji na terenie przepompowni. Kanalizacja zostanie przebudowana, powstanie też nowa przepompownia wód deszczowych, która będzie zasilana ze stacji transformatorowej. Przebudowana zostanie także droga dojazdowa na teren obiektu z drogi ekspresowej. Częścią zadania będzie remont wylotu do rzeki Brynicy i przeprowadzenie napraw istniejących kanałów.

Do postępowania przetargowego wpłynęło 5 ofert. Zwyciężyła Firma Handlowo Usługowa Instbud Stanisław Boguta z Gdowa, oferująca wykonanie inwestycji za prawie 10,9 mln zł. Wykonawca ma 12 miesięcy, by zrealizować zadanie.

Inwestycja nr 2: Przebudowa dwóch przepompowni przy drodze ekspertowej S86 w Katowicach

Z kolei w Katowicach zostaną przebudowane dwie przepompownie w rejonie węzła Agata. Inwestycja ma na celu m.in. usprawnienie odbioru wód opadowych i wyeliminowanie zastoisk wodnych pod estakadą.

Z przeprowadzonej ekspertyzy technicznej systemu odwodnienia tego 600 m odcinka S86, zaczynającego się na wysokości zjazdu do ul. Szwedzkiej, a kończącego się na wysokości ul. Boh. Monte Casino w Katowicach, wynika, że pompownie wód deszczowych wraz z rurociągami tłocznymi i dolotowymi nie nadają się do dalszej eksploatacji ze względu na zbyt małą wydajność i zły stan techniczny oraz niedostateczną przepustowość kanalizacji miejskiej - podaje katowicki oddział GDDKiA.

Zakres prac obejmie rozbiórkę istniejących przepompowni i kanalizacji deszczowej. Wykonawca wybuduje nowy obiekt wraz z zasilaniem i zbiornikiem retencyjnym. Tam, gdzie to będzie możliwe, naprawi istniejące kanały. Przebuduje też wyznaczoną część kanalizacji deszczowej. W ramach zadanie zostanie odtworzona nawierzchnia jezdni S86 oraz ciągów pieszych.

Do postępowania przetargowego przystąpiło sześciu wykonawców. Zadanie zrealizuje zaoferowało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowe CBT Grzegorz Patoła z Rybnika (lider) oraz Przedsiębiorstwo Robót Budowlano - Instalacyjnych REDDO Piotr Trybała z Gliwic. Termin wykonania inwestycji to 9 miesięcy.

Inwestycja jest przewidziana do finansowania ze środków budżetowych będących w dyspozycji GDDKiA.

QUIZ dla doświadczonych kierowców, którzy znają przepisy ruchu drogowego

Pytanie 1 z 10
Czy autostradą można jechać z prędkością 30 km/h?
Najważniejsze wiadomości ze Śląska

i

Autor: Eska Link: https://www.eska.pl/slaskie/