Pusty portfel

i

Autor: Emil Kalibradov

Zadłużenie Polaków rośnie w miliardowej skali. Najwięcej bankrutów w Sosnowcu i Katowicach

Sosnowiec i Katowice to miasta, gdzie mieszka najwięcej bankrutów w województwie śląskim. W Polsce upadłość konsumencką ogłosiło 15,6 tys. osób, a zadłużenie "rośnie w miliardowej skali" – twierdzi prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki. Województwo śląskie jest na czele niechlubnej listy.

Według danych KRD w drugiej połowie 2022 r. upadłość konsumencką orzeczono wobec 2504 kobiet i 2771 mężczyzn, wpisanych do rejestru. Mężczyźni pozostawili ponad 133 mln zł, a kobiety 97 mln zł nieuregulowanych zobowiązań finansowych. Prawie połowa bankrutów to ludzie w wieku 36-55 lat z blisko 112 mln zł zobowiązań. Najmniejszą grupę stanowili ludzie w wieku 18-25 lat, którzy nie spłacili 1,4 mln zł. Ogromne kwoty związane są z szalejącą inflacją, gwałtownie rosnącymi cenami i kosztami życia.

Według danych KRD w drugiej połowie 2022 r. upadłość konsumencką orzeczono wobec 2504 kobiet i 2771 mężczyzn, wpisanych do rejestru. Mężczyźni pozostawili ponad 133 mln zł, a kobiety 97 mln zł nieuregulowanych zobowiązań finansowych. Prawie połowa bankrutów to ludzie w wieku 36-55 lat z blisko 112 mln zł zobowiązań. Najmniejszą grupę stanowili ludzie w wieku 18-25 lat, którzy nie spłacili 1,4 mln zł. Ogromne kwoty związane są z szalejącą inflacją, gwałtownie rosnącymi cenami i kosztami życia.

- Wyraźny trend wzrostowy widać od sierpnia, kiedy zaległości wszystkich konsumentów sięgnęły 42 mld zł. Na koniec stycznia w bieżącym roku to już 45 mld zł - wskazał szef KRD Adam Łącki.

Zadłużenie mieszkańców w województwach

Biorąc pod uwagę województwa, najwięcej zadłużonych bankrutów mieszka w województwie śląskim. Aż 997 takich dłużników nie uregulowało ponad 44,2 mln zł. Gdzie mieszkają? Według danych KRD, to mieszkańcy głównie Sosnowca (90 osób) i Katowic (69 osób).

W województwie mazowieckim w KRD widniało 692 bankrutujących w II półroczu ub. r. Osoby te nie spłaciły 2026 zobowiązań na niemal 29,8 mln zł. Wojewódzkim rekordzistą okazała się Warszawa, w której było 241 bankrutów zadłużonych na ponad 12 mln zł.

Kolejne miejsca na liście dłużników zajmują województwa małopolskie i wielkopolskie. W Małopolsce pozostawiony dług to 15 mln zł, z kolei w Wielkopolsce w drugiej połowie 2022 r. dłużnicy pozostawili po sobie niespłacone 18,6 mln zł.

W których miastach jest najwięcej bankrutów

Jak wynika z danych KRD, największe zaległości bankrutów powstają w dużych aglomeracjach:

  • Warszawy 12 mln zł długów
  • Katowice 4 mln zł długów
  • Sosnowiec 4 mln zł długów
  • Kraków 5 mln zł długów
  • Poznań 5 mln zł długów
  • Wrocław 3,6 mln zł długów
  • Bydgoszcz 4,5 mln zł długów
  • Łódź 7,7 mln zł długów.

- To pochodna większej liczby ludności, ale też wyższych kosztów utrzymania w dużych miastach i oczekiwań dotyczących jakości życia - wyjaśnia Adam Łącki.

Jak dochodzi do bankructw?

Osoby fizyczne, które zbankrutowały w II połowie 2022 r., zadłużone były przede wszystkim w firmach zarządzających wierzytelnościami (142,7 mln zł). Na drugim miejscu z 74,8 mln zł na minusie znalazły banki, firmy pożyczkowe, SKOK-i. Bankruci widniejący w KRD mieli też niezapłacone 7,2 mln zł wobec administracji państwowej i samorządowej, z czego ponad 4,8 mln zł to alimenty.

Jak wynika z danych KRD, ponad połowa osób fizycznych, które zbankrutowały w drugim półroczu 2022 r. była wpisana do Krajowego Rejestru Długów już na 2 lata przed upadłością

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to przede wszystkim postępowanie sądowe skierowane wyłącznie dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności. 

Upadłość umożliwiona została jedynie osobom, które nie są w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. Oddłużenie polega na:

  1. zaspokojeniu wierzycieli np. z majątku dłużnika,
  2. umorzeniu części lub całości długów.

Konsument pozostaje niewypłacalny w sytuacji, gdy jego miesięczne wynagrodzenie jest zbyt niskie, aby mógł on pokryć wydatki związane z utrzymaniem oraz spłatą długów.