Wyższe kwoty działalności nieresjtrowanej

i

Autor: pixabay

Pieniądze

Wyższa kwota dla działalności nierejestrowanej w 2024 r. Zarobisz więcej bez zakładania firmy

Od stycznia 2024 r. zmienił się limit zarobków dla działalności nierejestrowanej. Oznacza to, że bez konieczności zakładania firmy możemy legalnie więcej zarobić. Łącznie będzie więc można zarobić maksymalnie 38,4 tys. zł bez opłacania składek ZUS.

Działalność nierejestrowana: jakie limity w 2024 r.

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców podatnik nie musi rejestrować swojej działalności, jeśli miesięcznie osiąga z niej przychody niższe niż 75 proc. płacy minimalnej. Od lipca 2023 roku próg przychodów, poniżej którego nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej, wynosił 2700 zł miesięcznie. W 2024 roku limit ten zwiększy się dwa razy. Aby uniknąć konieczności rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie można przekroczyć miesięcznego przychodu w wysokości:

  • 3 181,5 zł od stycznia do czerwca 2024 r.
  • 3 225 zł od lipca do grudnia 2024 r.

Łącznie w 2024 roku będzie więc można zarobić maksymalnie 38,4 tys. zł.

Do jakiej kwoty działalność nierejestrowaną 2023?

Działalność nierejestrowana jest korzystna dla podatnika, ponieważ cechuje się minimalną ilością formalności oraz brakiem konieczności opłacania składek ZUS. Podlega ona opodatkowaniu i rozliczeniu w zeznaniu rocznym według skali podatkowej. W przypadku, gdy podatnik osiąga dochód tylko z działalności nierejestrowanej, to w 2023 r. nie zapłaciłby podatku, ponieważ kwota wolna wynosi obecnie 30 tys. zł.

W 2024 r. kwota wynagrodzenia minimalnego wzrośnie dwa razy, pierwszy raz od stycznia – do 4 242 zł, a drugi raz od 1 lipca do kwoty 4 300 zł. Oznacza to, że przez pierwsze półrocze miesięczny przychód z działalności nierejestrowanej nie może być większy niż 3 181,15 zł.

W drugim półroczu nie może przekroczyć miesięcznie 3 225 zł.  W konsekwencji w przyszłym roku będzie można zarobić nawet 38,4 tys. bez rejestrowania działalności. Trzeba jednak pamiętać o limitach miesięcznych, które mogą być barierą dla prowadzenia takiego biznesu.

W Sejmie jednak jest przygotowywany projekt zmiany limitu przychodu 75 proc.  minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na roczny limit wynoszący dziewięciokrotność minimalnego wynagrodzenia. Jest to więc odpowiednik dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia i współczynnika 75 proc. - informuje Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Projektowana zmiana ma na celu wprowadzenie rocznej, a nie miesięcznej, kwoty przychodu, do wysokości której możliwe jest prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej. Taka zmiana byłaby korzystna dla podatników.

Wyobraźmy sobie osobę, która wytwarza wyroby w długim czasie, a następnie w krótkim czasie je sprzedaje. W konsekwencji może okazać się, że przy dzisiejszych przepisach przekroczy limit miesięczny. Jednak, gdyby limit był liczony rocznie, to nie zostałby przekroczony. Z pewnością taka zmiana przyczyniłaby się do zwiększania aktywności wielu osób podejmujących drobną działalność zarobkową.

Na czym polega nierejestrowana działalność gospodarcza?

Działalność nierejestrowaną może prowadzić wyłącznie osoba fizyczna.

Przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej i działalności nierejestrowanej nie wskazują szczególnych cech takiej osoby.

Pewne ograniczenia mogą jednak wynikać ze specyficznego – wynikającego z konkretnych przepisów – statusu osoby, która chce wykonywać działalność nierejestrową.

Dotyczy to w szczególności osób niepełnoletnich, bezrobotnych, urzędników i rolników czy cudzoziemców.

Działalność nierejestrowana przynosi następujące korzyści

  • nie musisz zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS (nie będziesz potrzebować numerów identyfikacyjnych NIP i REGON)
  • nie płacisz składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej
  • nie musisz płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek
  • nie musisz płacić podatku VAT – obejmuje cię zwolnienie podmiotowe, bo przychody z działalności nierejestrowanej nie przekroczą 200 tys. zł w skali roku, chyba że sprzedajesz towary bądź usługi wymagające rejestracji do VAT już od pierwszej sprzedaży
  • nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży.

QUIZ. Czym się zajmuje ten dziennikarz? Gwiazdy telewizji, radia i internetu. Pokaż, że ich słuchasz

Pytanie 1 z 11
Kto prowadzi program "Kobieta na krańcu świata"?