Bezpieczna woda z kranu

i

Autor: pixabay.com Bezpieczna woda z kranu

Woda z kranu jest bezpieczna. Nie ma w niej koronawirusa

2020-03-20 11:13

Podczas epidemii koronawirusa możemy bezpiecznie pić wodę z kranu - uspokaja Światowa Organizacja Zdrowia. Woda zanim trafi do naszych domów jest dezynfekowana, naświetlana lampami UV oraz ozonowana, co skutecznie eliminuje wszelkiego rodzaju wirusy.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.

Koronawirusy towarzyszą człowiekowi od wieków. Uważa się, że są odpowiedzialne za 10–20% wszystkich przeziębień i tzw. „infekcji grypowych”. Jak wynika z dostępnej literatury naukowej, koronawirusy charakteryzują się niską odpornością na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody takie jak chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru. Wirusy te, podobnie jak inne zawieszone cząstki o takich rozmiarach, usuwane są z wody w procesie koagulacji połączonej z flokulacją wspomaganą polielektrolitami i filtracją na filtrach piaskowych, piaskowo-antracytowych i (lub) węglowych.

Takie procesy jednostkowe są stosowane na ujęciach wody pitnej, które należą do Wodociągów Jaworzno. W szczególności na jaworznickich ujęciach wykorzystywane są procesy dezynfekcji wody przy pomocy podchlorynu sodu, naświetlanie lampami UV oraz ozonowanie, które skutecznie eliminują tego typu wirusy.

W związku z zaistniałą sytuacją Wodociągi Jaworzno zabezpieczyły dodatkowe ilości dezyfekantów na wszystkich obiektach. Woda dostarczana mieszkańcom Jaworzna spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej.