Muzeum Śląskie program dla artystów

i

Autor: FOT. MARCIN CZECHOWICZ

W Muzeum Śląskim w Katowicach startuje Performatywny Magazyn 2020. Program skierowany dla artystów.

2020-03-20 12:15

Energia, technologie, szanse na przetrwanie – to tytuł najnowszej edycji programu rezydencji artystycznych „Performatywny Magazyn”. Muzeum Śląskie zaprasza artystów do udziału w nim już po raz czwarty. Termin składania projektów upływa równo 17 kwietnia.

Ze względu na przemysłową historię Górnego Śląska fundamentalnym zagadnieniem dla tego regionu jest energia. W epoce przejściowej, w której znajdujemy się w perspektywie globalnej, ma ona również fundamentalne znaczenie dla dalszego rozwoju cywilizacji i ekosystemów Ziemi.

Temat tegorocznej edycji programu – Energia, technologie, szanse na przetrwanie – ma zachęcić do eksploracji problemów dwóch powiązanych ze sobą nurtów: technologicznych ekosystemów współczesnego życia i kurczących się zasobów energii, która jest niezbędna do jego podtrzymania-- wyjaśnia Magdalena Czerny-Kehl, koordynatorka projektu.

Program rezydencji artystycznych, organizowany przez Muzeum Śląskie już po raz czwarty. Wszystko to z myślą o artystach sztuk wizualnych i performatywnych z Polski i zagranicy. Jego celem jest umożliwienie artystom zdobywanie nowych doświadczeń poprzez realizację projektów twórczo reinterpretujących zaproponowany przez Muzeum temat. Program w szczególności jest skierowany do osób, które chcą rozwijać własną twórczość poprzez sięganie po nowe zakresy tematyczne lub środki wyrazu.

Istnieje możliwość zgłaszania się do programu pojedynczych osób lub zespołów. Chętni mogą zgłosić maksymalnie dwa pomysły, z których jednak zrealizowany zostanie tylko jeden. Czas trwania jednej rezydencji wyniesie od 15 do 30 dni. W zależności od rodzaju projektu, czas prezentacji może wynosić od 1 do 10 dni roboczych, choć Muzeum może podjąć decyzję o przedłużeniu tego czasu- podkreśla Magdalena Czerny-Kehl.

Termin składania projektów upływa 17 kwietnia 2020 roku o godz. 15.00.

Należy je przesyłać na adres: pm@muzeumslaskie.pl z dopiskiem: „Performatywny Magazyn 2020”.Pierwsza selekcja projektów nastąpi do 8 maja 2020 r. Autorzy projektów wybranych w ramach wstępnej selekcji zostaną mailowo lub telefonicznie zaproszeni do szczegółowego zaprezentowania projektu podczas rozmowy z jury. O terminie rozmowy zaproszeni artyści zostaną powiadomieni mailowo, najpóźniej do dnia 12 maja 2020 r. Do tego dnia na stronie Muzeum zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu.

Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone do dnia 29 maja 2020 r.