Tauron i Rafako doszły do porozumienia. Podpisano ugodę

i

Autor: Piotr Bławicki/Super Expres

Energetyka

Tauron i Rafako doszły do porozumienia. Podpisano ugodę

Turon podpisał ugodę z Rafako wieńczącą spór, który dotyczył bloku energetycznego w Jaworznie. Koncern energetyczny przekazał tę informację w swoich mediach społecznościowych w piątek, 31 marca, wieczorem. Wspomniana ugoda sankcjonuje rozliczenie i rozwiązanie kontraktu.

Tauron i Rafako doszły do porozumienia. Jest ugoda!

Dobiegł końca spór między Tauronem a Rafako. 31 marca ugoda - dotycząca bloku energetycznego w Jaworznie - została podpisana. Jest ona wynikiem mediacji prowadzonej przed sądem polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP. Celem rozmów było wypracowanie ugody dotyczącej sposobów zakończenia kontraktu związanego z budową bloku energetycznego i wzajemnego rozliczenia.

- Podpisana ugoda to efekt kompromisu, który osiągnęliśmy po wielu tygodniach trudnych rozmów oraz dzięki wsparciu Ministerstwa Aktywów Państwowych - mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron. 

Na mocy ugody Tauron otrzyma od Rafako 240 mln zł tytułem roszczeń. Natomiast Tauron wypłaci Rafako m.in. 10 mln zł za usługi obejmujące rozliczenia podwykonawców i wzięcie odpowiedzialności za ewentualne roszczenia podwykonawców zaangażowanych w budowę bloku energetycznego, a także 14 mln zł m.in. za pozakontraktową pulę części dodatkowych, zakup placu po biurze budowy oraz dokumentację warsztatową i obliczeniową.

Ponadto Tauron ureguluje płatności za zinwentaryzowane i odebrane prace wedle poziomu ich zaawansowania. Ich łączna wartość (po uwzględnieniu sum już wcześniej wypłaconych) została określona na 18 mln zł.

- Rafako zwolni także podwykonawców ze wszelkich zobowiązań, które utrudniają podjęcie współpracy z Tauron Wytwarzanie. Strony rozwiążą kontrakt wygaszając zobowiązania kontraktowe, a Tauron zwolni Rafako ze zobowiązań wynikających z gwarancji technicznych. Z chwilą podpisania ugody, co zostało potwierdzone w zawartym aneksie do kontraktu, Tauron nie jest już związany żadnymi ograniczeniami w zakresie modernizacji, remontów, optymalizacji czy naprawy bloku przewidzianymi kontraktem - informuje Tauron w oficjalnym komunikacie. 

W dniu wejścia w życie ugody, obie strony zrzekną się wzajemnie wszelkich roszczeń ponad te, które zostały nią objęte. 

- Środki pieniężne, jakie otrzymamy, pozwolą na pokrycie kosztów naprawy zidentyfikowanych problemów bloku. Plany docelowych rozwiązań są już opracowywane. Ich wdrożenie pozwoli na poprawę dyspozycyjności i ekonomiki pracy tej bloku 910 MW. Zwiększenie dyspozycyjności bloku bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego - podkreśla Trajan Szuladziński, prezes spółki Tauron Wytwarzanie.