Szkolenie wojskowe Wojsk Obrony Terytorialnej

i

Autor: WOT

Szkolenie wojskowe. Ponad 2 tys. żołnierzy przeszkolonych przez Wojska Obrony Terytorialnej

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej przeszkoliło ponad 2 tys. żołnierzy. Miniony rok był pod tym względem rekordowy. Żołnierze pomyślnie zdali m.in. kursy operatorów ppk Javelin, ratowników Combat Medic oraz snajperów.

Szkolenie wojskowe WOT

Miniony rok był dla Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej rekordowy. W ramach zorganizowanych ponad 100 edycji kursów CSWOT przeszkoliło blisko 2 tysiące osób. Dużą część tych szkoleń realizowano w ramach współpracy międzynarodowej z Gwardią Narodową Stanu Illinois.

- Był to kolejny rok dynamicznego rozwoju naszego Centrum. Cieszę się, że mieliśmy możliwość realizacji zaplanowanych wcześniej szkoleń, a także podołaliśmy nowym wyzwaniom. Dużą część czasu poświęciliśmy także na realizację kursów operatorów ppk JAVELIN, ratowników COMBAT MEDIC oraz Snajperów, a kursy te organizowaliśmy we współpracy z Gwardią Narodową - powiedział płk Edward CHYŁA Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu.

Tak wygląda szkolenie wojskowe żołnierzy WOT

Zobacz zdjęcia

O dynamicznym rozwoju Centrum Szkolenia WOT najlepiej świadczą liczby.

W 2019 roku zorganizowano cztery kursy, w których przeszkolono 80 osób.

W 2020 roku, pomimo pandemii było to już 36 edycji kursów, w których udział wzięło blisko 700 żołnierzy.

W 2021 było to ponad 1600 żołnierzy.

W 2022 roku CSWOT zorganizowało natomiast ponad 100 szkoleń, w ramach których przeszkolono blisko 2 tys.  żołnierzy na kursach m.in.

  • operatorów przeciwpancernych pocisków kierowanych JAVELIN,
  • medycyny pola walki - COMBAT MEDIC,
  • operatorów WARMATE, SERE,
  • naziemnych zespołów poszukiwawczo – ratowniczych,
  • instruktorów - snajperów,
  • instruktorów karabinów maszynowych,
  • celowniczych granatników M72
  • obserwatorów ognia.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego, ps.  „Trzaska” w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej; Jak długo trwa?

Służba w WOT trwa od 1 do 6 lat z możliwością przedłużenia.

Służba w WOT a praca zawodowa lub prowadzona działalność gospodarcza.

Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy - służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

System szkolenie WOT

Żołnierze w WOT przechodzą jedno z dwóch rodzajów szkoleń wstępnych. Dla kandydatów, którzy nie byli w wojsku (16-dniowe) oraz dla rezerwistów (8-dniowe), które są wstępem do zasadniczego – trzy letniego okresu szkolenia żołnierzy OT zakończonego certyfikacją.

Zasadniczy – trzyletni okres szkolenia podzielony jest na szkolenie indywidualne (pierwszy rok), specjalistyczne (drugi rok) i zgrywające (trzeci rok). W tym czasie żołnierze OT szkolą się w ramach szkoleń rotacyjnych, organizowanych najczęściej w dni wolne od pracy w wymiarze minimum dwóch dni w miesiącu. W każdym roku szkolenia żołnierz OT uczestniczy w szkoleniu zintegrowanym, prowadzonym najczęściej w warunkach poligonowych.

Szkolenie w WOT to nauka praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko na współczesnym polu walki, ale przydatnych też w codziennym życiu i pracy, jak np. udzielanie pierwszej pomocy czy kursy operatorów maszyn.