kopalnia górnik pod ziemią węgiel

i

Autor: SHUTTERSTOCK

Rybnik zwrócił 43 mln zł niesłusznie pobranego podatku od wyrobisk górniczych

Rybnik zwrócił Spółce Restrukturyzacji Kopalń ponad 43 mln zł niesłusznie pobranego podatku od wyrobisk górniczych. Do pobrania podatku doszło w latach 2003 – 2011. Dzięki ugodzie, miasto nie musiało płacić 22,3 mln dalszych odsetek.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń otrzymała od rybnickiego samorządu zwrot 43 mln zł niesłusznie pobranego podatku od wyrobisk górniczych. W zwróconych pieniądzach wliczone zostały również odsetki wynoszące 6,9 mln zł.

Środki były przez Miasto sukcesywnie, w latach 2019-2021, składane w depozycie sądowym, co pozwoliło na uniknięcie negatywnych skutków dla budżetu w przypadku konieczności jednorazowego, tak dużego zwrotu. Ponadto oprocentowanie środków na depozycie sądowym (1,9 mln zł) zminimalizowało koszty wypłaconego oprocentowania – poinformowali rybniccy urzędnicy.

Ostatnia transza należności wobec SRK została zwrócona we wtorek, 20 grudnia 2022 r., przez co zakończył się wieloletni spór i proces zwrotu pieniędzy.

Podatek od wyrobisk górniczych

Spory między samorządami a spółkami górniczymi dotyczą spraw sięgających nawet kilkunastu lat wstecz. W podatku od wyrobisk górniczych chodzi o podatek od nieruchomości, jaki gminy nałożyły na budowle w podziemnych wyrobiskach kopalń.

Spółki od początku kwestionowały uznanie całej podziemnej infrastruktury za budowle w rozumieniu prawa podatkowego i mimo płacenia podatku sprawy trafiały do sądów. Dzisiaj sądy najczęściej nakazują samorządom zwrot tych środków, wraz z odsetkami.

Przypomnijmy - od wielu lat część gmin górniczych – w tym Rybnik – mierzy się z problemem konieczności zwrotu płaconego przez kopalnie tzw. podatku od wyrobisk górniczych. Konieczność zwrotu przez gminy tego podatku to wynik niejasnych przepisów dotyczących kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości tzw. wyrobisk górniczych. Dla gminnych budżetów to znaczne kwoty. Pomimo tego, że spory dotyczące opodatkowania budowli trwają nadal, a wielokrotne  podejmowane przez Miasto próby doprecyzowania prawa nie zostały uwzględnione, kwestia wyrobisk górniczych w Rybniku została ostatecznie rozwiązana – informują urzędnicy z Rybnika.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń w Rybniku

Spółka Restrukturyzacji Kopalń, została powołana w celu likwidacji i zagospodarowania majątku zamkniętych zakładów górniczych. W rybnickiej sprawie chodzi o środki, które z tytułu naliczonego podatku płaciła gminom w latach 2003-2015 dawna Kompania Węglowa – teraz spółka restrukturyzacyjna jest następcą prawnym Kompanii. Niektóre samorządy, jak w Rybniku, zdecydowały się na ugodę z SRK. Rybnik ustalił warunki spłaty w czerwcu tego roku.