Zdjęcie poglądowe

i

Autor: UM Katowice

Ponad 2 mln złotych na zielone inwestycje - Katowice dostały ogromną dotację na zazielenienie miasta

2021-01-05 10:50

Chodzi przede wszystkim o zmniejszenie zanieczyszczenia i rozwój regeneracyjny miasta. Pieniądze z dofinansowania pójdą m.in. na zielone przystanki przy ul. Jankego, Chorzowskiej i Warszawskiej, a także nasadzenia roślin w rejonie zbiornika retencyjnego przy ul. Tyskiej. Szczegóły na slask.eska.pl

Katowice otrzymają ponad 2,1 mln zł z projektu UPSURGE realizowanego w ramach programu Komisji Europejskiej HORIZON 2020.

- Katowice są liderem walki o czyste powietrze w naszym regionie. Prowadzimy szereg działań, których celem jest zazielenianie naszego miasta, min. poprzez możliwość partycypacji mieszkańców i tzw. „zielony budżet”, sadzenie łąk, czy projekt wCOPdrzewo. Dzięki dofinansowaniu z projektu UPSURGE możliwa będzie realizacja kolejnych zielonych projektów, m.in. zielonych przystanków i ogrodu sensorycznego w przestrzeni miejskiej, które jednocześnie wpłyną na polepszenie jakości powietrza w Katowicach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

- Podstawowym celem projektu UPSURGE jest stworzenie tzw. sieci referencyjnej podmiotów/miast/instytucji, które będą zaangażowane w testowanie innowacyjnych rozwiązań w celu odpowiedzi na problemy współczesnych miast i ich adaptacji do zmian klimatu. Projekt ma pomóc w stworzeniu nowatorskiego podejścia do polepszenia jakości powietrza. Chodzi o pokazanie niewykorzystanego potencjału rozwiązań opartych na naturze - tłumaczy Michał Łyczak, rzecznik Urzędu Miasta Katowice.

Gdzie w Katowicach zrobi się bardziej zielono?

W ramach projektu w południowych dzielnicach powstanie zielona ławka, a przy ul. Tyskiej zaadaptowany zostanie teren, gdzie w ubiegłym roku powstał zbiornik retencyjny. Na Osiedlu Witosa realizowany będzie ogród sensoryczny. Zielone przystanki będą realizowane natomiast przy ul. Warszawskiej i ul. Chorzowskiej.

W projekcie będą uczestniczyły 23 miasta europejskie a liderem projektu jest słoweńska firma E-ZAVOD, ZAVOD ZA PROJEKTNO SVETOVANJE, RAZISKOVANJE IN RAZVOJ CELOVITIH RESIT.

Projekt realizowany będzie w latach 2021-2024. Katowice w ramach projektu otrzymają 502,3 tys. euro, czyli ponad 2,1 mln złotych. Realizatorem projektu ze strony Miasta Katowice jest Zakład Zieleni Miejskiej, który stworzy zielone miejsca przystankowe w miejscach o największych wskazaniach wysp ciepła dla Katowic. Wybrane miejsca zostaną wyposażone w stację rejestrującą zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres.

- Po raz kolejny miasto Katowice, poprzez udział w projekcie międzynarodowym, będzie miało możliwość sfinansowania pilotażowych działań, zdobycia nowych doświadczeń i wiedzy związanej z wyzwaniami współczesnych miast i ich adaptacji do zmian klimatu. Zacieśnione relacje pomiędzy partnerami pozwolą na długofalową kooperację w kolejnej perspektywie i otworzą nowe horyzonty współpracy w środowisku międzynarodowym - mówi Małgorzata Domagalska, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice.

Kontrowersje wokół szczepień. Artyści poza kolejnością

Realizacja projektu UPSURGE oparta jest na naturalnych rozwiązaniach - Nature Based Solutions (NBS), zlokalizowanych na obszarze publicznym. O co chodzi?

- Projekt opiera się na wykorzystaniu gatunków roślin rodzimych (roślin spontanicznie porastających tereny miejsko-przemysłowe) oraz roślin polecanych do zastosowania w urządzaniu zieleni miejskiej. Realizacja ta pozwoli na badaniu m.in. reakcji roślin (ilość wytwarzanego tlenu, produkowanej biomasy – związane go CO2) na zmieniające się warunki środowiska w ich otoczeniu (zanieczyszczenie, wzrost temperatury, susza i in.). Rośliny te będą wykorzystane jako wskaźnik jakości życia w przestrzeniach miejskich. Realizacja zadania będzie możliwa w oparciu o współpracę z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, także w zakresie badania właściwości fizycznych i chemicznych gleb w poszczególnych lokalizacjach - tłumaczy Łyczak.

Lokalizacje punktów zagospodarowania zielenią opartych na NBS w mieście Katowice:

  • Zielona wiata / zielona ławka. Teren wokół przystanku autobusowego przy ulicy Jankego

Rozszczelnienie nawierzchni, wykonanie nowej ekologicznej, bazującej na NBS zielonej wiaty przystankowej ustawionej w pobliżu tradycyjnego przystanku, wraz z punktem pomiarowym z czujnikami mierzącymi wilgotność, retencję, temperaturę. Czujniki pomiarowe będą zainstalowane zarówno w istniejącej wiacie przystankowej, jak i w nowowybudowanym „zielonym” przystanku, co da możliwość analizy porównawczej danych. Miejsce wybrano z uwagi na duże natężenie ruchu ogólnomiejskiego, wyspę ciepła oraz okoliczną zabudowę mieszkaniową – osiedla.

  • Zakątek z zielenią i roślinami kserotermicznymi wraz z elementami edukacji. Teren zbiornika retencyjnego przy ulicy Tyskiej

Miasto Katowice utworzyło podziemne zbiorniki retencyjne o pojemności 1540 m3, (w ramach zadania „Uporządkowanie wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej w Katowicach”), zlokalizowane przy ulicy Tyskiej.

W ramach zadania zakłada się utworzenie zagospodarowanego terenu zieleni wraz z roślinnością kserotermiczną zlokalizowaną nad zabudowanymi zbiornikami. Istnieje możliwość ustawienia tablic edukacyjnych na tym terenie. Obszar zagospodarowany zostanie wyposażony w stację rejestrującą zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres. Analiza wyników będzie możliwa w oparciu o współpracę z IETU.

  • Zielony przystanek – teren przy ul. Chorzowskiej, obok wejścia głównego do Parku Śląskiego

Teren zabrukowany, położony przy ul. Chorzowskiej - jednej z najbardziej ruchliwych w Katowicach, w sąsiedztwie Parku Śląskiego oraz osiedla Tysiąclecia – wysoka zabudowa mieszkaniowa. Dawniej obszar ten był wykorzystywany jako parking i miejsce przesiadkowe (tramwaj / autobus). W ramach zadania zakłada się rozszczelnienie nawierzchni, zagospodarowanie zielenią, poprawę komfortu osób korzystających z przystanków. Istnieje możliwość ustawienia tablic edukacyjnych na tym terenie. Obszar zagospodarowany zostanie wyposażony w stację rejestrującą zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres. Analiza wyników będzie możliwa w oparciu o współpracę z IETU.

  • Zielony przystanek przy ulicy Warszawskiej, na wysokości kościoła Katedrze Ewangelickiej Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach

Przystanek autobusowy zlokalizowany jest na ul. Warszawskiej, przy Katedrze Ewangelickiej. W ramach zadania zakłada się rozszczelnienie powierzchni, zagospodarowanie zielenią, poprawę komfortu osób korzystających z przystanku. Obszar zagospodarowany zostanie wyposażony w stację rejestrującą zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres. Analiza wyników będzie możliwa w oparciu o współpracę z IETU.

  • „Ogród sensoryczny” – teren przed szpitalem w dzielnicy Ochojec, zielony przystanek

Teren położony przy wejściu do szpitala przy ul. Ziołowej, o dużym natężeniu ruchu. Całość położona w dzielnicy z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. W ramach realizacji zadania planuje się utworzenie ogrodu sensorycznego, obniżającego stres pacjentów. Na tym terenie planujemy także rozszerzenie strefy zieleni o obszar przystanków autobusowych. Obszar zagospodarowany zostanie wyposażony w stację rejestrującą zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres. Analiza wyników będzie możliwa w oparciu o współpracę z IETU.

Banalny test z matematyki. 8/15 to plan minimum!

Pytanie 1 z 15
Twierdzenie Pitagorasa dotyczy trójkątów...