Pielęgniarka mierzy pacjentce ciśnienie

i

Autor: Getty Images

Zawody

Polacy wybrali najbardziej prestiżowe zawody. Tych fachmanów szanują bardziej, niż własną matkę

Instytut badawczy SW Research już po raz czwarty sprawdził, które profesje cieszą się wśród Polaków największym poważaniem. Podium nie budzi zaskoczenia, choć od ostatniego badania doszło do sporych przetasowań w pierwszej dziesiątce.

Ranking prestiżu zawodów i specjalności 2024

Agencja SW Research po raz czwarty przeprowadziła badanie "Ranking prestiżu zawodów i specjalności". Wzięło w nim udział 1011 Polaków w wieku 16-80 lat.

Tym razem ranking objął równe 40 kategorii. Przy każdej profesji respondenci musieli odpowiedzieć na pytanie, jakim poważaniem darzą jej przedstawicieli. Ocenę należało wybrać z gamy pięciu możliwych, od "bardzo małego" poważania do "bardzo dużego".

Następnie eksperci zsumowali odsetki wskazań i uszeregowali zawody w ranking, zaczynając od tych z najwyższym wynikiem. Jak podkreśla agencja badawcza, każdy z zawodów był prezentowany respondentom w formie męskiej i żeńskiej. 

"Ranking prestiżu zawodów i specjalności” to więcej niż tylko zestawienie poszczególnych profesji. Z socjologicznego punktu widzenia, każda profesja niesie za sobą tzw. rolę społeczną - zestaw spójnych wartości i społecznych oczekiwań. Dobór zawodów w rankingu (znamy te zawody z własnych z życia codziennego – własnych doświadczeń lub przekazu medialnego) pozwala na sprawne zestawienie – z jednej strony idealnych oczekiwań co do danej profesji, z drugiej zaś – faktycznego obrazu wyłaniającego się z naszych obserwacji – wyjaśnia Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji SW Research.

Najbardziej poważane zawody przez Polaków TOP 10

Jeśli chodzi o podium najbardziej poważanych zawodów, to nie ma zaskoczeń. Podobnie jak w poprzednich edycjach, Polacy najwyżej ocenili te profesje, które wiążą się z niesieniem pomocy i ratowaniem życia. Zaskoczyć mogą dalsze miejsca, szczególnie, że niektóre profesje stanęły wysoko w rankingu poważania, choć niestety nadal są przedmiotem stereotypowych żartów.

Jakie zawody znalazły się w pierwszej dziesiątce najbardziej prestiżowych? Tego dowiesz się z naszej galerii.