Pływająca restauracja UFO trafiła do Biura Rzeczy Znalezionych. Ale nikt jej nie zgubił

Jedyna w Polsce pływająca restauracja UFO na Pogorii I w Dąbrowie Górniczej trafiła do Biura Rzeczy Znalezionych. O sprawie poinformował osobiście prezydent miasta Marcin Bazylak. To zaskakująca decyzja, bo statku nikt nie zgubił, a nawet ma właściciela, który protestował w tej sprawie.

Pływająca restauracja UFO na Pogorii

W Dąbrowie Górniczej na Pogorii 1 zacumowana była jedyna w Polsce pływająca restauracja UFO. To dawny statek Arizona z Parku Śląskiego, który kilka lat temu został przewieziony na Pogorię i w ten sposób ocalał. Obecnie Fundacja Akademia Dobrych Pomysłów prowadzi społeczny projekt renowacji tego jedynego na świecie statku i uruchomiła zbiórkę pieniędzy. A tymczasem prezydent Dąbrowy Górniczej nieoczekiwanie poinformował o zajęciu pływającej jednostki przez Biuro Rzeczy Znalezionych.

UFO w Biurze Rzeczy Znalezionych

- W połowie listopada w Biurze Rzeczy Znalezionych został zgłoszony nietypowy obiekt przypominający statek UFO. To pływająca restauracja wraz z pomostem. Obiekt został znaleziony na Pogorii I, a zgłoszenia dokonała osoba, która jest jednocześnie inicjatorem internetowej zbiórki na remont tego pływającego obiektu - pisze prezydent Marcin Bazylak.

Prezydent Dąbrowy Górniczej informuje dodatkowo, że na samorząd spadł obowiązek zabezpieczenia znaleziska, a także poszukiwań jego prawowitego właściciela. Ten ma 2 lata na odebranie własności, a jeśli w tym terminie tego nie zrobi, znalezisko może przejść na własność znalazcy. 

Sytuacja jest o tyle dziwna, że miejsce cumowania pływającej restauracji UFO było doskonale znane od lat. Informowały o nim media ogólnopolskie, stacja TVN przygotowała nawet specjalny program.

Okazuje się, że osobą, która zgłosiła zaginięcie jest Grzegorz Siemko, który opiekuje się jednostką.

- Podczas spisywania zgłoszenia przez panią z biura rzeczy znalezionych przekazałem informację, że właścicielem tego obiektu z tego co mi wiadomo jest Pan Gryc. Pani, która przyjmowała zgłoszenie zapisała tę informacje na kartce. Jako osoba zgłaszająca ustaliłem z panią, że statek jest zabezpieczony i dalej będę go zabezpieczał - informuje Grzegorz Siemko.

UFO odholowane mimo obecności właściciela

Co więcej, okazuje się, że w niedzielę, gdy odbyła się akcja holowania restauracji, na miejscu pojawił się prawowity właściciel.

- Rano statek został przeholowany pomimo, że był na miejscu właściciel Arizony, który wezwał policję, zatem urzędnicy mieli doskonałą wiedzę, że ten statek ma właściciela, ja poinformowałem Urząd Miejski mailowo wczoraj, że właściciel będzie na miejscu i przestawianie tego statku nie będzie już konieczne - dodaje Grzegorz Siemko.

Petycja mieszkańców w sprawie pływającej restauracji

Z redakcją eska.pl skontaktował się Przemysław Zwoliński, reprezentant grupy mieszkańców, którzy chcą się zwrócić z petycją do prezydenta Dąbrowy Górniczej i żądają usunięcia UFO z Pogorii I.

"Zwracamy się z prośbą o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do usunięcia wraku UFO przycumowanego przy północno-wschodnim brzegu zbiornika Pogoria 1" - piszą w petycji mieszkańcy.

Mieszkańcy powołują się na kodeksy i uchwały Rady Miasta. Piszą, że obiekt został przycumowany w chronionym Uchwałą Rady Miasta trzcinowisku, stalową liną bezpośrednio do drzewa. Narusza to postanowienia Ustawy o ochronie przyrody Art.52, pkt 1 ppkt 7, paragraf 31 pkt 4 ppkt a) i b) postanowienia Uchwały XXIX/488/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27.08.2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie zbiornika Pogoria 1, oraz stanowi naruszenie artykułu 144 paragraf 1 Ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeksu Wykroczeń.

"Jednocześnie pragniemy nadmienić, że odkąd przedmiotowy wrak został zacumowany w bezpośrednim sąsiedztwie naszego osiedla, pojawiają się tu liczne grupy osób, często w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, które zakłócają spokój i wywołują u nas poczucie zagrożenia. Ponadto wrak ten, z uwagi na stan techniczny w jakim się znajduje, stwarza niebezpieczeństwo nie tylko dla środowiska, ale również dla wszystkich osób wypoczywających w rejonie zbiornika Pogoria" - czytamy w petycji mieszkańców.

Sprawa nie jest do końca jasna. Prezydent Dąbrowy Górniczej informuje, że do czasu odnalezienia właściciela, pływająca restauracja została zabezpieczona na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, gdzie została odholowana przez strażaków z OSP Okradzionów. Wszelkie informacje dotyczące właściciela charakterystycznego obiektu można zgłaszać pod numerem telefonu 32 295 67 78 lub adres e-mail: rzeczyznalezione@dg.pl

Do sprawy będziemy wracać.