Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich 2024

i

Autor: UM Piekary Śląskie

Kościół

„Jestem w Kościele”. Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich. Zobaczcie ZDJĘCIA

2024-05-27 9:43

W niedzielę, 26 maja odbyła się Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej pod hasłem: „Jestem w Kościele”. Mszę św. odprawił abp Wojciech Polak – prymas Polski.

Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich 2024

Tradycyjnie, w ostatnią niedzielę maja, na kalwarię przybyły tłumy mężczyzn i młodzieńców z różnych stron Śląska, ale nie tylko, by modlić się w swoich intencjach. Byli ojcowie z synami, dziadkowie z wnukami.

Hasło tegorocznej pielgrzymki do Matki Boskiej Piekarskiej brzmiało „Jestem w kościele". Po procesji z obrazem MBP na kalwarię i powitaniu pielgrzymów, słowo wygłosił abp Adriana Galbas, metropolita katowicki. 

„Jestem w Kościele” to hasło tegorocznej pielgrzymki Kościół, a myślę przede wszystkim o Kościele pisanym z wielkiej litery, to bardziej ktoś niż coś, bardziej żywy organizm niż martwa instytucja. W Kościele nie są najważniejsze struktury, instytucje, finanse, sprawy, że nie jest nawet najważniejsza działalność. Kościół to przede wszystkim głęboka, niewidzialna więź z Chrystusem, której Chrystus nigdy nie zerwie. Nawet, gdy sam Kościół okaże się żoną nie zawsze wierną, Chrystus pozostanie wierny na wieki – mówił abp. Adrian Galbas.

- W Kościele jesteśmy razem, otwarci na siebie nawzajem, potrzebujący innych - mówił prymas Polski abp Wojciech Polak

Mszę św. odprawił abp Wojciech Polak, prymas Polski. Wygłosił też homilię.

 – Trójca Święta – ta wyjątkowa „boska rodzina” – nie jest zamknięta w sobie, ale jest otwarta, objawia się w stworzeniu i historii, i wkroczyła w świat ludzi, żeby wezwać wszystkich do włączenia się w nią. Trójca Święta uczy nas, że jedna osoba nigdy nie może istnieć bez drugiej, że nie jesteśmy jakimiś samotnymi wyspami na oceanie życia, jedni od drugich oddaleni, jedni dla drugich obcy i nieznani. W Kościele jesteśmy razem, otwarci na siebie nawzajem, potrzebujący innych, wezwani, by sobie pomagać – mówił abp Polak.

Po mszy wyruszyła procesja z obrazem Matki Bożej Piekarskiej do bazyliki. Na zakończenie nabożeństwo majowe w bazylice odprawił bp pomocniczy archidiecezji krakowskiej Robert Chrząszcz.