Śląskie Zakłady Techniczne w Katowicach

i

Autor: Śląskie Zakłady Techniczne /FB

Szkoły

Najlepsze technikum w Katowicach. Ranking szkół Perspektywy 2024

Ranking szkół Perspektywy 2024. Poznaliśmy najlepsze technika w Katowicach. Zestawienie może zaskakiwać, bo doszło do przetasowań w czołówce w porównaniu z ubiegłym rokiem. Sprawdź ranking techników w Katowicach 2024.

Najlepsze technika w Katowicach 2024

Ranking Szkół Perspektywy każdego roku wzbudza ogromne emocje. Znalezienie się na czołowych latach zestawienia gwarantuje ogromne zainteresowanie uczniów w czasie rekrutacji i pozyskanie takiej młodzieży, która ambitnie chce zdobywać naukę. Od wyboru właściwej szkoły zależy solidne wykształcenie i start w dorosłe życie, dalsze kształcenie na studiach i zdobycie wymarzonej dobrze płatnej szkoły.

W Katowicach walka o palme pierwszeństwa wśród techników zawsze była trudna. W tym roku doszło do sensacyjnych przetasowań więc ranking jest wyjątkowo ważny. Z całą pewnością będzie ważny dla tych uczniów i ich rodziców, którzy chcą kontynuować naukę w prestiżowej szkole, odnoszącej sukcesy.

Ranking liceów w Katowicach 2024

Sprawdź, na którym miejscu jest technikum

 1. Technikum nr 17 (ŚTZN) Katowice 38. miejsce w Polsce
 2. Technikum nr 18 Katowice 145. miejsce w Polsce
 3. Technikum nr 8 im. Obr. Poczty Polskiej w Gdańsku Katowice 199. miejsce w Polsce
 4. Technikum nr 1 Katowice 239. miejsce w Polsce
 5. Technikum Lotnicze ZDZ Katowice 258. miejsce w Polsce
 6. Technikum nr 2 (ZSE im. W. Korfantego) Katowice 463. miejsce w Polsce
 7. Technikum nr 13 Katowice, pozycja powyżej 500. miejsca w Polsce
 8. Technikum nr 10 (ZSPS im. J. Rymera) Katowice, pozycja powyżej 500. miejsca w Polsce
 9. Technikum nr 12 (ZSTiO nr 3 im. E. Abramowskiego) Katowice, pozycja powyżej 500. miejsca w Polsce
 10. Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich Katowice, pozycja powyżej 500. miejsca w Polsce
 11. Technikum ZDZ Katowice, pozycja powyżej 500. miejsca w Polsce

Najlepsze technika w województwie śląskim 2024

Sprawdź ranking techników Perspektywy 2024 w galerii zdjęciowej

Jakie są kryteria Rankingu Techników 2024?

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Sukcesy w olimpiadach 20%W ranking zostały uwzględnione wyniki 60 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, z części pisemnej egzaminu zawodowego lub/i były finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2022/2023 oraz 17 międzynarodowych olimpiad, w których nasz kraj był reprezentowany przez uczniów szkół średnich. Olimpiady zostały podzielone na trzy grupy: zwalniające z egzaminu maturalnego, pozostałe olimpiady krajowe oraz olimpiady międzynarodowe. Olimpiady zwalniające z egzaminu maturalnego zostały uwzględnione we wskaźniku z wagą dwa. Suma tych dwóch elementów została pomnożona przez pierwiastek z liczby olimpiad, w których szkoła odniosła sukces. W przypadku olimpiad międzynarodowych pod uwagę brana była suma wszystkich sukcesów (zdobytych medali i wyróżnień) i mnożona przez liczbę olimpiad, w których szkoła uzyskała medal lub wyróżnienie. Łączne wskaźniki sukcesów olimpijskich zostały odniesione do liczby uczniów w szkole.

Matura z przedmiotów obowiązkowych 20%Wskaźnik uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla techników. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Wskaźnik maturalny został osiągnięty jako suma trzech wartości względnych: dla języka polskiego, matematyki i języków obcych. Podobnie jak w roku ubiegłym, w kryterium matury z przedmiotów obowiązkowych zastosowano współczynnik przystępowalności do egzaminu maturalnego dla danej szkoły wyliczony na podstawie danych o wynikach matur oraz na podstawie liczby absolwentów wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej. Wskaźnik matury obowiązkowej został pomnożony przez współczynnik przystępowalności. Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej.

Matura z przedmiotów dodatkowych 30%Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla wszystkich techników. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Dla szkół z maturą zdawaną na poziomie dwujęzycznym w obliczeniach rankingowych uwzględniono wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Uzyskane wskaźniki z poszczególnych przedmiotów mnożone są przez liczbę uczniów, którzy zdawali dany przedmiot, dając wskaźnik pośredni dla przedmiotu. Współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych obliczany jest jako suma wskaźników pośrednich dla przedmiotów podzielona przez liczbę wszystkich maturzystów.

Egzamin zawodowy 30%Wskaźnik obliczany jest jako liczba uzyskanych przez uczniów szkoły tytułów zawodowych w stosunku do liczby absolwentów.

Quiz. Pamiętasz daty tych wydarzeń z 2023 roku?

Pytanie 1 z 15
Kiedy odbyły się wybory do Sejmu i Senatu w Polsce?