Ciekawostki

Na liście najstarszych miast w Polsce nie ma Krakowa. Bytomia też nie. Kto ją otwiera?

Które miasta są najstarsze w Polsce? Powszechnie uznaje się, że Kalisz, Kraków lub Gniezno dzierżą palmę pierwszeństwa. Ale to nieprawda. Przyjrzeliśmy się datom lokacji miast i otworzyły się nam oczy. Lista najstarszych miast w Polsce znajduje się w tym artykule.

Wydawać by się mogło, że z zamierzchłą przeszłością nie powinniśmy już mieć żadnych problemów. I wymienienie kilku najstarszych miast w Polsce nie powinno nastręczać problemów. Zwykle przy tej okazji wyliczane są: Kalisz, Kraków, Poznań, Gniezno i Wrocław. Ale to błąd!

Skąd czerpiemy wiedzę historyczną? Najczęściej z podręczników do historii, które pamiętamy ze szkoły podstawowej. A w nich mnoży się od uogólnień i prostych skojarzeń. Autorzy najczęściej nie dostrzegają różnicy między powstaniem grodu, założeniem warowni czy zamku, a uzyskaniem praw miejskich. A w przypadku wskazywania dokładnych dat właśnie chodzi o nadanie statusu miasta potwierdzone odpowiednim dokumentem.

Miasta powstawały i lokowane były najczęściej na prawie magdeburskim, lub lubeckim, ale także na prawie flamandzkim oraz prawie chełmińskim i prawie średzkim. Ale to nie wszystko! Różne były sposoby nadania aktu i zapisy. Przeanalizowaliśmy dziesiątki różnych dokumentów historycznych, czasami sprzecznych, i na tej podstawie sporządziliśmy listę 10 najstarszych miast, które dzisiaj znajdują się w granicach Polski. Interesował nas okres od 1200 roku, gdyż wcześniej nie zachowały się żadne wiarygodne źródła pisane.

Możemy śmiało ogłosić, że najstarszym miastem w Polsce jest Złotoryja. Powstała przed 1211 rokiem i była jednym z najważniejszych ośrodków górniczych na Dolnym Śląsku. Tuż po niej powstały kolejne miasta. Większość z nich na Śląsku.

Najstarsze miasta Polski

Zobacz listę ze zdjęciami, na których widać najstarsze budowle

W jaki sposób stworzyliśmy listę najstarszych miast Polski? Porównaliśmy daty lokacji, a tam, gdzie dokładnie nie były podane, posłużyliśmy się określeniem "przed rokiem". Poniżej podajemy listę miast lokowanych na konkretnych prawach:

Najstarsze miasta lokowane na prawie magdeburskim

 • Kalisz - 1257
 • Kraków - 1257
 • Wrocław - 1261
 • Gdańsk - 1263
 • Toruń - 1233
 • Sandomierz - 1226
 • Poznań - 1253
 • Opole - 1217
 • Gniezno - 1238
 • Legnica - 1252

Najstarsze miasto lokowane na prawie lubeckim

 • Szczecin - 1243

Najstarsze miasta lokowane na prawie flamandzkim

 • Lublin - 1317
 • Zamość - 1580

Najstarsze miasta lokowane na prawie chełmińskim

 • Toruń - 1233
 • Elbląg - 1237

Najstarsze miasta lokowane na prawie średzkim

 • Słupsk - 1265
 • Inowrocław - 1238

Należy zaznaczyć, że niektóre miasta mogą być założone na podstawie różnych praw w różnych okresach historycznych, co może prowadzić do pewnych nieścisłości w dokładnych datach. Przytoczone daty opierają się na dostępnych źródłach historycznych, ale mogą różnić się w zależności od interpretacji i badań historycznych.

Czy przyporządkujesz herb do jego miasta? Tylko nieliczni pokonają ten quiz

Pytanie 1 z 8
Ten herb należy do...?
quizherb