Mieszkanie za remont w Katowicach. Jakie trzeba spełnić kryteria, żeby dostać lokal?

i

Autor: pixabay.com

Mieszkanie za remont w Katowicach. Jakie trzeba spełnić kryteria, żeby dostać lokal?

2020-01-27 9:33

Katowice ogłosiły start kolejnej edycji programu "Mieszkanie za remont". Program umożliwia wynajęcie w dobrej cenie mieszkania od miasta w zamian za przeprowadzenie remontu. Do tej pory w ten sposób ponad 300 lokali znalazło swoich najemców. Jakie kryteria najmuj obowiązują w tym roku?

Mieszkanie za remont w Katowicach

Miasto ogłosiło listę 40 lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę. Jednocześnie jest to druga edycja, w której obowiązują ubiegłoroczne zmiany w regulaminie programu, których celem było zwiększenie dostępności lokali dla przyszłych najemców.

- Program jest bardzo ważny z punktu widzenia miasta, bo pozwala nie tylko zaspokajać ważne potrzeby mieszkańców, ale też sukcesywnie zmniejszać liczbę pustostanów. Zdarza się także tak, że osoby spoza Katowic otrzymując „mieszkanie za remont” meldują się w Katowicach i tutaj odprowadzają też podatki, co jest ważne w dobie wyzwań demograficznych - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Jak przekonują władze miasta, dużym atutem programu jest to, że jest możliwość też wykupienia konkretnego mieszkania - po co najmniej pięciu latach zamieszkiwania w nim. 

W ubiegłym roku wprowadziliśmy także zapisy, które zwiększają szanse „singli” na najem „mieszkania za remont”. Do tej pory osoby mieszkające samotnie mogły co prawda aplikować o te lokale, ale ich szanse na zdobycie własnego lokum, przy tak wielkim zainteresowaniu, były bardzo małe. Od tej edycji większe szanse będą miały także osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Dodatkowo punktujemy osoby, które już mieszkają w Katowicach – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

Mieszkanie za remont w Katowicach. Jakie lokale są dostępne? Jakie trzeba spełnić kryteria?

W tegorocznej edycji programu miasto przygotowało 40 mieszkań o powierzchni od 15 m2 do prawie 80 m2. Cena najmu za 1 m2 waha się od 3,25 zł do 5,80 zł i zależy od standardu i rzecz jasna lokalizacji mieszkania.

Lokale znajdują się przede wszystkim w Śródmieściu (m.in. ul. Mikołowska, Uniwersytecka, Kozielska, Batorego, 3 Maja, Kościuszki, Drzymały, Francuska), ale też na Koszutce (ul. Grażyńskiego, Okrzei), Ligocie (ul. Koszalińska, Grunwaldzka), Piotrowicach (ul. Ziołowsa, Jankego) czy Szopienicach (ul. Morawa, 11 Listopada, Wiosny Ludów).

Województwo śląskie bez tajemnic. Rozpoznasz miasto po zdjęciu?

Pytanie 1 z 10
Jakie to miasto?
Województwo śląskie bez tajemnic

Aby móc ubiegać się o mieszkanie za remont należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, nie można być właścicielem innego mieszkania. Po drugie – należy spełnić kryterium dochodowe. Przykładowo – dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód mieszczący się w widełkach od 1650 zł do 4400 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi się mieścić w przedziale od 1100 zł do 2860 zł. Trzecim warunkiem jest brak zaległości z tytułu najmu aktualnie zajmowanego lokalu.

​Oglądanie lokali możliwe jest po uzgodnieniu terminu z właściwym Oddziałem Eksploatacji Budynków (OEB) KZGM w Katowicach w dniach od 27.01.2020 r. do 7.02.2020 r. w godzinach pracy OEB (telefony do OEB podane są w tabeli – przy konkretnym lokalu). W przypadku zainteresowania wynajmem lokalu należy w terminie od 10.02.2020 roku do 21.02.2020 r. złożyć w Urzędzie Miasta Katowice (Rynek 1, I piętro, stanowisko 20, 21) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Kryteria punktowe:
a) powierzchnia mieszkalna na 1 osobę w dotychczas zajmowanym lokalu:
poniżej 8 m² 8 pkt
od 8 m² do 9,99 m² 6 pkt
od 10 m² do 12 m² 4 pkt
powyżej 12 m² 2 pkt
W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, powierzchnię mieszkalną przypadającą na
1 osobę w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.
W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych zamieszkujących samotnie:
poniżej 16 m² 8 pkt
od 16 m² do 19,99 m² 6 pkt
od 20 m² do 24 m² 4 pkt
powyżej 24 m² 2 pkt

Osoby bezdomne (status bezdomności potwierdzony przez MOPS): 10 pkt
b) liczba osób zamieszkujących w obecnie zajmowanym lokalu: za osobę 1 pkt
W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, liczbę osób w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.
c) w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny: 4 pkt
d) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno, posiadający dzieci: 4 pkt
e) małżeństwa, partnerzy lub osoby samotne, posiadające dzieci: 3 pkt
f) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno: 2 pkt
g) okres zamieszkiwania wnioskodawcy lub członka jego rodziny na terenie miasta Katowice:
do 1 roku: 2 pkt
powyżej 1 roku: 5 pkt