Tereny po kopalni „Pokój” zostaną zagospodarowane. Powstaną tam mieszkania

i

Autor: SRK S.A./M.Tomalik

Ruda Śląska

Krok po kroku idzie rewitalizacja roku. W miejsce rudzkiej kopalni "Pokój" powstanie mieszkaniówka

Rewitalizacja terenów po kopalni "Pokój" się rozkręca. Dopiero co Ruda Śląska i Spółka Restrukturyzacji Kopalń podpisały list intencyjny w sprawie współpracy, a już rada miasta uchwaliła odpowiednią zmianę w studium uwarunkowań. Kolejny krok to uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji. Prace nad jego sporządzeniem już ruszyły.

Konieczne zmiany w dokumentach planistycznych

Tytułem wyjaśnienia, miejscowy plan rewitalizacji to szczególna forma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która może zostać uchwalona dla obszaru rewitalizacji. Dokument - tak samo jak plan zagospodarowania - musi być zgodny z zapisami studium.

Zmiany w studium dotyczyły również nieruchomości Huty Pokój S.A. w rejonie ul. Niedurnego i Stalowej. SRK wnioskowała o zmianę ich przeznaczenia z usługowego na produkcyjno-usługowe, na co przystali radni. Zmienione zostały także zapisy studium dotyczące obszaru po dawnej KWK "Polska-Wirek" w rejonie ul. Tunkla i Bałtyckiej.

Wszystko po to, by ułatwić rewitalizację podanych obszarów. W obu przypadkach rada miasta podjęła już uchwały w sprawie przystąpienia do wprowadzenia analogicznych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Rada Miasta podjęła również uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Ruda Śląska. Jest to odpowiedź na nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie 24 września 2023 r. i zakłada, że 1 stycznia 2026 r. straci moc studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a jego funkcje przejmie właśnie plan ogólny obok strategii rozwoju miasta - tłumaczy Agnieszka Piekorz-Hałczyńska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Co powstanie na terenie po kopalni "Pokój" w Rudzie Śląskiej? 

Tereny po kopalni znajdują się w strategicznej lokalizacji - w centrum miasta, między dzielnicami Nowy Bytom i Wirek. Ich właścicielem jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Na działkach znajdują się 23 obiekty, które można wykorzystać lub zaadaptować na nowe potrzeby. To między innymi budynek maszyny wyciągowej szybu Lech I z wieżą szybową, wieża wyciągowa oraz nadszybie szybu Lech II wraz z halą sprężarek.

Masterplan dla terenów po KWK „Pokój” zakłada przeznaczenie ich m.in. pod budownictwo mieszkaniowe i usługi. Również analizy przeprowadzone przez Bank Światowy wskazały, że dominującym sposobem zagospodarowania tego miejsca powinno być budownictwo wielorodzinne - przypomina prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.

Rewitalizacja terenu po kopalni "Pokój" w Rudzie Śląskiej - WIZUALIZACJE