Polski generał szefem sztabu Agencji Łączności i Informatyki NATO

i

Autor: Wojsko Polskie

Polska

Gen. Kociuba został szefem natowskiej agencji łączności. To pierwszy polski generał na tym stanowisku

Generał brygady Krzysztof Kociuba został szefem sztabu Agencji Łączności i Informatyki NATO. W tajnym głosowaniu wybrali go przedstawiciele 32 państw członkowskich sojuszu. Polak pokonał kandydatów-generałów z Holandii, Francji i Włoch. Dobrą informację przekazał w piątek Sztab Generalny WP.

Pierwszy polski generał został szefem agencji łączności NATO

Gen. Krzysztof Kociuba rozpocznie trzyletnią kadencję w marcu 2025 roku. Będzie pierwszym polskim generałem na tym stanowisku.

Agencja NATO ds. Łączności i Informatyki (ang. NCI Agency - NCIA) powstała w 2012 roku w wyniku połączenia kilku różnych agencji. Obecnie pracuje tam blisko 3 tys. cywilnych i wojskowych specjalistów specjalistów dziedzinach technologii i cyberbezpieczeństwa.

Do głównych zadań NCIA należy dostarczanie zaawansowanej technologii dowodzenia, kontroli, łączności, komputerów, wywiadu, nadzoru i rozpoznania. Dzięki pracy Agencji możliwe jest przeciwdziałanie zagrożeniom takim jak ataki cybernetyczne i rakietowe.

Szef sztabu, którym został gen. Kociuba, nadzoruje działania NCIA, a także odpowiada za zapewnienie bezpiecznych systemów i usług informatycznych dla NATO i jego państw członkowskich.

Kim jest gen. Krzysztof Kociuba?

Gen. Krzysztof Kociuba to absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, gdzie uzyskał dyplom inżyniera telekomunikacji. Ukończył także studia magisterskie na kierunku Telekomunikacja i Elektronika Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy i Podyplomowe Studia Zarządzania Kryzysowego oraz Logistyki i Transportu Akademii Ekonomicznej w Bydgoszczy oraz Szkołę Bezpieczeństwa Narodowego i Strategii Zasobów im. Eisenhowera na Akademii Obrony Narodowej Stanów Zjednoczonych, gdzie uzyskał tytuł magistra w zakresie strategii zasobów narodowych.

Gen. Kociuba pełnił służbę na różnych stanowiskach związanych z łącznością i informatyką. Działał w Dowództwie Brygady Wsparcia Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego oraz Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Brał też udział w misjach m.in. w Bośni i Hercegowinie oraz Afganistanie.

W latach 2017-2019 pełnił rolę zastępcy szefa Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. W 2021 roku został radcą koordynatora w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, gdzie otrzymał awans na stopień generała brygady. Gdy wygrał konkurs w Dowództwie NATO, rozpoczął służbę na stanowisku zastępcy dyrektora ds. łączności i informatyki NATO w Brukseli. (PAP)