W ciągu DK78 ma powstać obwodnica Pradeł. GDDKiA podała termin budowy

i

Autor: GDDKiA

Komunikacja

W ciągu DK78 ma powstać obwodnica Pradeł. GDDKiA podała termin budowy

2024-05-24 20:01

Katowicki oddział GDDKiA zapowiedział budowę obwodnicy Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78. Będzie to przedłużenie obwodnicy Kroczyc, na którą trwa już przetarg. Budowę zaplanowano na lata 2024-26.

Obwodnice kolejno: Kroczyc, Pradeł oraz Szczekocin i Goleniów będą kontynuacją powstającej już obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78. Poprowadzone będą po nowym śladzie, wytyczonym na niezurbanizowanym terenie, na którym głównie znajdują się pola uprawne - jako droga główna ruchu przyspieszonego o przekroju jednojezdniowym, złożonym z dwóch pasów ruchu.

O ogłoszeniu przetargu na obwodnicę Pradeł o długości ok. 2,4 km poinformował w piątek rzecznik katowickiego oddziału Dyrekcji Marek Prusak. Wcześniej, w marcu br., GDDKiA uzyskała u wojewody śląskiego decyzję o Zgodzie na Realizację Inwestycji Drogowej. Po podpisaniu przez ministra infrastruktury aneksu do Programu Inwestycji mógł ruszyć przetarg.

Termin składania ofert wyznaczono na 3 lipca br., a o wyborze najkorzystniejszej zadecyduje cena. Roboty budowalne wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym, niż 18 miesięcy od daty zawarcia umowy (bez okresów zimowych).

Obwodnica Pradeł będzie kolejnym elementem blisko 50 km nowego przebiegu DK78 pomiędzy Siewierzem i Szczekocinami. Będzie kontynuacją obwodnicy Poręby i Zawiercia, której pierwszy etap jest w realizacji, a dla drugiego etapu na początku maja br. wybrano wykonawcę (Polaqua z ceną ponad 234 mln zł) oraz obwodnicy Kroczyc, której będzie przedłużeniem.

Ogłoszenie przetargu dla budowy obwodnicy Szczekocin i Goleniów w ciągu DK78 zaplanowano w IV kw. 2024 r., a jej realizację w latach 2025-27. W efekcie tych wszystkich działań do 2027 r. GDDKiA przebuduje lub wybuduje w nowym śladzie prawie 55 km DK78 we wschodniej części woj. śląskiego.

QUIZ. Te 10 znaków drogowych sprawia kierowcom największe problemy. A Tobie?

Pytanie 1 z 10
Ten znak mówi nam, że….