Dzwony w parafii w Gliwicach nie biją. Wszystko przez mieszkańca. Kościół spotka kara

i

Autor: Parafia Matki Bożej Częstochowskiej Dzwony w parafii w Gliwicach nie biją. Wszystko przez mieszkańca. Kościół spotka kara

Wydarzenia

Dzwony w parafii w Gliwicach przestały bić za sprawą jednego mieszkańca. Parafia będzie walczyć

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w gliwickiej dzielnicy Trynek została zmuszona do wyłączenia swoich dzwonów i kurantów. Powód? Skarga mieszkańca, który narzekał, że są zbyt głośne. Sprawę zbadał WIOŚ i potwierdził, że dzwony przekraczają dopuszczalne normy.

Dzwony gliwickiej parafii przestały bić. Czeka ją kara

Mieszkaniec Gliwic mieszkający w sąsiedztwie Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w dzielnicy Trynek, złożył skargę na zbyt głośne dzwony i kuranty. Skargę złożył pisemnie do Urzędu Miasta w Gliwicach, a ci sprawę przekazali do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, który jest jednostką odpowiedzialną m.in. o sprawdzanie, czy w poszczególnych miejscach hałas nie przekracza określonych norm. 

WIOŚ od razu przeprowadził kontrolę wysyłając Centralne Laboratorium Badawcze, aby zmierzyło, jaką ilość decybeli generują kościelne dzwony. 

Wyniki przeprowadzonych pomiarów wykazały przekroczenia norm, które zostały określone we wspomnianej wyżej decyzji (55 dB w ciągu dnia). I tak w jednym z punktów pomiarowych zanotowano przekroczenia o 9,5 dB oraz 7,8 dB w drugim - poinformował WIOŚ w Katowicach. 

Dzwony nie biją już od kwietnia

Konsekwencją stwierdzenia przekroczenia norm jest administracyjna kara pieniężna naliczana za każdy dzień od momentu potwierdzenia tego faktu. Dlatego też od 6 kwietnia dzwony i kuranty parafii Matki Bożej Częstochowskiej w gliwickim Trynku zostały wyłączone, o czym parafia poinformowała na swojej stronie internetowej lakonicznym komunikatem, a także przekazała tę informację do katowickiego WIOŚ, który podkreśla, że "Decyzja ta nie wynikała z zarządzenia pokontrolnego WIOŚ, które nie nakładały na Parafię takiego obowiązku"

Dzwony w parafii w Gliwicach nie biją. Wszystko przez mieszkańca. Kościół spotka kara

i

Autor: Parafia Matki Bożej Częstochowskiej Dzwony w parafii w Gliwicach nie biją. Wszystko przez mieszkańca. Kościół spotka kara

Dzwony i kuranty w naszej parafii zostały wyłączone

z powodu nałożonych kar pieniężnych.

Przyczyną była skarga mieszkańca.

Jak informuje WIOŚ, kara ta nakładana jest decyzją administracyjną, która wydawana jest po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, a obliczana na podstawie urzędowych stawek.

Takie postępowanie jest obecnie w przygotowaniu, kara nie została nałożona na parafię - podkreśla w mailu przesłanym do naszej redakcji WIOŚ.

WIOŚ dodaje również, że na ten moment nie ma możliwości określenia wysokości kary, jaką do zapłacenia będzie miała parafia w Trynku. Co w takim razie z dzwonami? Jak poinformował nas proboszcz parafii, ks. Dariusz Laskowski, parafia odwołała się od decyzji WIOŚ i sprawa najprawdopodobniej znajdzie swój finał w sądzie. 

QUIZ. Kościół w czasach PRL. Pamiętasz te wydarzenia i postacie? Sprawdź się

Pytanie 1 z 10
Na początek coś bardzo prostego. Kogo przedstawia to zdjęcie?
Kardynał Stefan Wyszyński