Konferencja na temat kodeksu pracy

i

Autor: Pawel Wodzynski/East News

Zmiany

Duże zmiany w kodeksie pracy. Staż pracy liczony na nowych zasadach

Rząd wprowadza zasadnicze zmiany dotyczące liczenia stażu pracy znajdą się w znowelizowanym kodeksie pracy. Ostateczny dokument przygotowuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zmian w kodeksie pracy trafi najpierw do zaopiniowania przez związki zawodowe, a następnie zostanie opublikowany jako obowiązujący.

Rząd pracuje nad nowymi przepisami dotyczącymi stażu pracy. Efektem ma być szerokie otwarcie drzwi do podjęcia pracy w samorządach i administracji publicznej dla osób, które do tej pory pracowały na własny rachunek. Obecnie, gdy ubiegają się o pracę w instytucjach publicznych, odpadają, bo nie mają możliwości udokumentowania swojej kariery zawodowej.

Okazuje się, że takich osób jest sporo i są to zazwyczaj wysoko kwalifikowani specjaliści, którzy noszą się z zamiarem zakończenia pracy jako jednoosobowa działalność gospodarcza i zatrudnienia jako pracownik. W ten sposób liczą także na uzyskanie prawa do urlopu wypoczynkowego czy prawa do nagród jubileuszowych. 

Zmiany kodeksu pracy polegać mają na wliczeniu do okresu zatrudnienia okresu prowadzenia działalności gospodarczej i indywidualnie lub w formie spółki cywilnej, jak również wykonywania zlecenia lub świadczenia usług albo wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej.

Jak liczy się staż pracy?

Aplikując na jakiekolwiek stanowisko, zwykle trzeba spełnić wymóg udokumentowanego stażu pracy. Do stażu pracy wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Praca na własny rachunek nie jest okresem zatrudnienia, stąd rzesza chętnych do pracy odpada na samym początku rekrutacji do wielu instytucji publicznych.

Czy zmienia się staż pracy?

Zaawansowane prace nad zmianą kodeksu pracy trwają w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kodeks pracy po zmianach ma zobligować pracodawców do wliczania do stażu pracy pracownika jego poprzednich okresów zatrudnienia, jeśli prowadził on działalność gospodarczą lub świadczył umowy cywilnoprawne. Ustawa nie obejmie jednak wykonawców umów o dzieło i innych form zatrudnienia, w których nie były odprowadzane składki społeczne.

Staż pracy ma wpływ takie uprawnienia:

  • prawo do urlopu
  • prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia
  • prawo do emerytury
  • prawo do nagrody jubileuszowej
  • prawo do odprawy

Ministerstwo ma prezent dla milionów Polaków – napisała ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, nawiązując do projektu nowelizacji Kodeks pracy.

Jakie zmiany w kodeksie pracy?

Od 2025 r. wejdą w życie nowe przepisy. Zgodnie z nimi osoby na jednoosobowej działalności gospodarczej, zatrudnione w ramach spółki cywilnej czy na umowach-zlecenie oraz umowach agencyjnych po przejściu na etat zyskają obligatoryjnie dodatkowe przywileje pracownicze:

  • wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego
  • dłuższy okres wypowiedzenia umów o pracę
  • prawo do nagród jubileuszowych

Praca w czasach PRL. Ten QUIZ rozwiążesz, jeśli pamiętasz tamte lata

Pytanie 1 z 10
1. Nie ma chyba pracownika, który nie kochałby wolnych weekendów, jednak do 1973 roku pracowało się nie pięć, a sześć dni w tygodniu. Który dzień był jedynym dniem wolnym od pracy?
Listen on Spreaker.