Autobus ZTM w Katowicach

i

Autor: ZTM

Awaria ŚKUP trwa trzeci dzień. ZTM i darmowej komunikacji o podwójnych opłatach za bilet

Zarząd Transportu Metropolitalnego podejmie decyzję w sprawie wprowadzenia darmowej komunikacji na czas trwania awarii karty ŚKUP. Domaga się tego prezydent Katowic, Marcin Krupa. Tłumaczy, że awaria systemu ŚKUP powoduje chaos, bo pasażerowie muszą płacić za bilet podwójnie.

Awaria ŚKUP na Śląsku i Zagłębiu

Kolejny dzień Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia boryka się z wielką awarią systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych. Nie działają karty i aplikacja ŚKUP, nie można rejestrować przejazdów tramwajem i autobusem, nie da się kupować biletów, a na przystankach wyłączone są tablice z rozkładami jazdy. Cierpią pasażerowie, bo chaos komunikacyjny wpływa na większą liczbę opóźnień w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Prezydent Katowic Marcin Krupa zaapelował do ZTM o wprowadzenie darmowej komunikacji na czas trwania awarii ŚKUP.

- Awaria nie została usunięta, ponadto termin jej usunięcia wciąż jest nieznany. Zaapelowalem do Metropolii GZM o wprowadzenia bezpłatnej komunikacji na czas awarii, przy czym koszty jej organizacji powinny pozostać po stronie organizatora transportu tj. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - informuje prezydent Marcin Krupa.

Prezydent Katowic dodał, że awaria ta wpływa na codzienne życie mieszkańców, którzy spóźniają się do pracy, szkoły, lekarza, a także ponoszą dodatkowe koszty w związku z koniecznością zakupu dodatkowych biletów. Jego zdaniem poważna awaria skutkująca ograniczeniami dla pasażerów, którzy muszą płacić podwójnie za bilet, prowadzi do chaosu informacyjnego, a także niweczy działania zachęcające mieszkańców do zmiany nawyków i częstszego korzystania z komunikacji miejskiej

ZTM wprowadzi darmową komunikację

Przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak potwierdził, że zwołał nadzwyczajne i pilne konsultacje wszystkich gmin wchodzących w skład GZM, aby wypowiedzieli się w sprawie wprowadzenia darmowej komunikacji. 

- Organizator transportu ZTM nie dysponuje własnymi pieniędzmi, tylko składkami gmin, więc nie może z własnej inicjatywy podjąć decyzji o zwolnieniu pasażerów z opłat za przejazd. W trybie pilnym zapytamy gminy korzystające z usług ZTM o decyzje w powyższej sprawie – zadeklarował przewodniczący zarządu GZM.

Jednocześnie Karolczak poinformował, iż nie ma sytuacji by ktokolwiek był zmuszany do podwójnego kupowania biletów. „Bilety miesięczne zapisane na karcie SKUP są przez nas honorowane, a zawieszone bilety wieloprzejazdowe będzie można wykorzystać w późniejszym terminie po usunięciu awarii” – wyjaśnił.

Bilety jednorazowe ZTM

W związku z awarią ŚKUP bilety jednorazowe w wersji elektronicznej można kupować w zewnętrznych aplikacjach mobilnych. Są to: SkyCash, mPay, moBilet, zBiletem.pl i JakDojade. W wersjach papierowych bilety dostępne są w kioskach oznaczonych logo ŚKUP, Punktach Obsługi Pasażera, u kierowców oraz w 12 automatach solarnych, których lista znajduje się na stronie internetowej ZTM.

Kasowanie biletów ZTM

Kasować bilety papierowe należy w tradycyjnych kasownikach znajdujących się w pojazdach. W sytuacji, kiedy – z jakichkolwiek powodów – nie jest to możliwe, należy udać się do kierowcy, który skasuje bilet poprzez jego stosowne oznaczenie. Dodatkowo na czas awarii dopuszczono jeszcze jedną możliwość: pasażerowie, którzy korzystają z tramwaju, mogą skasować bilet w awaryjnie zamontowanych kasownikach dziurkujących. W takiej sytuacji na odwrocie biletu należy jednocześnie nanieść długopisem datę oraz godzinę skasowania biletu.

Na czas awarii czasowo wprowadzono jeszcze jedną, ostatnią alternatywę dla wyżej wskazanych możliwość skasowania biletu – datę oraz godzinę skasowania biletu można samemu nanieść długopisem na jego odwrocie.

Bilety średniookresowe ZTM

Zakup oraz skasowanie biletów „24h + Kolej” oraz „Dziennego” jest możliwe poprzez zewnętrzne aplikacje mobilne (SkyCash, mPay, moBilet, zBiletem.pl i JakDojade).

Bilety długookresowe ZTM

Zakupione wcześniej (przed awarią) bilety długookresowe są ważne do czasu, na jaki pasażer je zakupił. Osoby, które posiadają na swoich kartach ŚKUP zakodowane ważne bilety długookresowe, będą mogły podróżować na ich podstawie za okazaniem karty ŚKUP.

Pasażerowie, którzy chcą zakupić Metrobilet mają możliwość zakupu jego zamiennika w kasach Kolei Śląskich. Bilet ten u tego kolejowego przewoźnika nazywa się „Superbilet” oraz również uprawnia do korzystania zarówno z pociągów Kolei Śląskich, jak i połączeń ZTM.

Tymczasowo zawieszone bilety ZTM

Na czas awarii systemu ŚKUP zawieszeniu ulega możliwość zakupu wszystkich biletów kodowanych oraz kupowanych za pomocą kart ŚKUP. W praktyce oznacza to, że tymczasowo nie można kupować i nie można korzystać z biletów z taryfy odległościowej, z biletów kupowanych za pomocą karty płatniczej w czytnikach ŚKUP, biletów wieloprzejazdowych oraz biletów jednorazowych kodowanych na kartach ŚKUP. Bilety znajdujące się na karcie ŚKUP, np. wieloprzejazdowe i jednorazowe, których nie można w dobie awarii skasować, nie mogą być tymczasowo wykorzystywane. W związku z tym podróżni muszą korzystać z innych rodzajów biletów. Pasażerowie, którzy posiadają na swojej karcie ŚKUP bilety wieloprzejazdowe, a w wyniku awarii muszą kupować drożej wychodzące bilety jednorazowe, będą mogli ubiegać się o zwrot różnicy w kosztach.

W celu zminimalizowania utrudnień kierowcy przewoźników będą sprzedawać wszystkie 3 rodzaje biletów jednorazowych: 20-, 40- oraz 90 minutowe.