Andrzej Duda

i

Autor: PAP/Leszek Szymański

Wiadomości

Andrzej Duda zawetował ustawę o języku śląskim. Nowelizacja wraca do Sejmu. Podał powód

Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych. Ustawa uznawała śląski za język regionalny. Prezydent podał powód swojej decyzji. Ślązacy będą rozczarowani.

Śląski nie będzie językiem regionalnym? Jest prezydenckie weto

29 maja 2024 r. prezydent Andrzej Duda odmówił podpisania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym uznającą język śląski za regionalny.

Prezydent wyjaśnia, że dążenie do nadania etnolektowi śląskiemu statusu języka regionalnego nie jest zjawiskiem nowym, a na przestrzeni lat można było zaobserwować rosnące zainteresowanie językiem śląskim oraz chęcią do zmiany statusu mowy mieszkańców Górnego Śląska i uznania jej za odrębny od polszczyzny język regionalny.

Służyły temu liczne, naprzemiennie podejmowane inicjatywy ustawodawcze dotyczące uzyskania statusu mniejszości etnicznej przez społeczność Ślązaków albo przyznania etnolektowi śląskiemu statusu języka regionalnego - czytamy na stronie prezydenta RP.

Andrzeja Duda zaznacza, że uznanie języka śląskiego za język regionalny powinno być poparte badaniami, które określałyby czy spełnione zostały kryteria określone w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Ocena taka powinna być dokonana przez specjalistów zajmujących się badaniem języka, kultury i tradycji, a w szczególności językoznawców.

Śląski nie jest językiem? Andrzej Duda zawetował ustawę

Prezydent posiłkując się dostępnymi w sferze publicznej opiniami ekspertów, zwłaszcza językoznawców, wśród których przeważa stanowisko, że gwary śląskie są gwarami języka polskiego, a dialekt śląski, na który się one składają, jest takim samym dialektem języka polskiego, jak np. dialekt małopolski, wielkopolski i mazowiecki - czytamy.

Zdaniem prezydenta, to czy ustawowe kryteria są spełnione, powinno być przedmiotem obiektywnej oceny. Samo bowiem przekonanie zainteresowanej grupy społecznej, że odróżnia się w sposób istotny od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją, jest tutaj niewystarczające.

Prezydent podzielając obawy, że uznanie etnolektu śląskiego za język regionalny, a tym samym objęcie go ochroną wynikającą z tego tytułu, może spowodować podobne oczekiwania u przedstawicieli innych grup regionalnych - czytamy w podsumowaniu komunikatu.

Quiz z gwary śląskiej. Czym jest bifyj? Co to znaczy gruba?

Pytanie 1 z 10
Co oznacza "gruba" po śląśku?