Ulica Zwycięstwa w Gliwicach

i

Autor: UM Gliwice

Ranking Samorządów

W tym mieście się nie przelewa, a i tak jest wyżej, niż Katowice. W czym tkwi jego sukces?

W poniedziałek 23 października podczas uroczystej gali finałowej poznaliśmy zwycięzców tegorocznej edycji Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej". To jeden z bardziej prestiżowych rankingów w Polsce, organizowany od 19 lat przez redakcję dziennika. Jak wypadły miasta w woj. śląskim? Niektóre pozycje mogą zaszokować!

Dokonania lokalnych władz ocenia niezależna kapituła konkursowa. W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji samorządowych, pozarządowych i reprezentanci redakcji, a całości przewodzi były premier prof. Jerzy Buzek. Dane do rankingu pochodzą z ogólnodostępnych baz Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów.

Ranking obejmuje wszystkie miasta i gminy w Polsce z wyjątkiem Warszawy. Samorządy są pogrupowane w trzy kategorie: miasta na prawach powiatu, gminy miejskiej i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

W tegorocznej, 19. edycji lokalne władze oceniano w trzech obszarach:

  • Trwałość ekonomiczno-finansowa - w tym obszarze obeniana były m.in. zdolność samorządu do zwiększania dochodów własnych, umiejętność pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, efektywność zarządzania budżetem bieżącym
  • Trwałość społeczna - w tym obszarze oceniane były m.in. wydatki samorządu na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu, transportu publicznego oraz efekty tych wydatków
  • Trwałość środowiskowa - w tym obszarze oceniane były m.in. nakłady na zieloną infrastrukturę, efektywność gospodarki wodno-kanalizacyjnej, poziom selektywnej zbiórki odpadów, długość ścieżek rowerowych

Ranking samorządów 2023 w Polsce. Najlepsze miasta z woj. śląskiego

W skali Polski w kategorii miast na prawach powiatu najlepszy okazał się Sopot (73,46 punktów). Bardzo dobrze poradziły sobie również śląskie i zagłębiowskie miasta. Niemiłym zaskoczeniem może się okazać wynik Katowic, które znalazły się na odległym, 20. miejscu w Polsce. 

Najlepsze samorządy w woj. śląskim TOP 11: