Uniwersytet Śląski przygotowuje maturzystów do egzaminu

i

Autor: Joanna Łukawska

Uniwersytet Ślaski chce być dostępny, uniwersalny i otwarty dla osób z niepełnosprawnościami

2020-05-11 16:06

Ma w tym pomóc realizacja programu unijnego „DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą.” W tamach tego projektu ponad 600 pracowników akademickich przejdzie specjalnie szkolenia, a 20 budynków zostanie dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstanie też specjalna rozbudowana aplikacja mobilna. Więcej na slask.eska.pl

Uczelnia na realizacje zadań dostała 15 milionów złotych dofinansowania unijnego. Projekt obejmuje 6 obszarów. A wśród nich między innymi podnoszenie kompetencji kard i udoskonalenie procesów kształcenia. Zostaną też wprowadzone między innymi technologie wspierające i zwiększające samodzielność.

W 20 budynkach Uczelni powstaną„Pokojów wyciszeń”, do których będą mogli się udać studenci mający trudności w uczestniczeniu w zajęciach z grupą. Za pomocą streamingu będą mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach „zdalnie”. Planowane jest także zwiększenie dostępności architektonicznej w niektórych uniwersyteckich budynkach.

Wprowadzone zostaną technologie wspierające zwiększające samodzielność. Powstanie „Mobilna Aplikacja Pomocowa”, która będzie zawierać najistotniejsze informacje związane z dostępnością  oraz tzw. „Panic Button” umożliwiający wezwanie grupy interwencyjnej w sytuacji zagrożenia związanego z różnymi trudnymi sytuacjami. Utworzony zostanie również „System Wewnętrznej Nawigacji” ułatwiający poruszanie się po budynkach i bezpośrednim otoczeniu Uczelni na zasadzie mapy zdalnej.

Projekt będzie realizowany do końca września 2023 roku.