Od 1 lipca br. podwyżki wynagrodzeń dla lekarzy rezydentów. Ile będą zarabiać?

i

Autor: Iaros/Freepik

Podwyżki

Od 1 lipca br. podwyżki wynagrodzeń dla lekarzy rezydentów. Ile będą zarabiać?

2024-06-22 1:14

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia od 1 lipca 2024 roku minimalne wynagrodzenie lekarzy rezydentów wyniesie ponad 8,5 tys. zł brutto. Więcej zarabiać będą lekarze specjalizujący się w dziedzinach priorytetowych. Ich najniższe wynagrodzenie przekroczy 9,3 tys. zł.

Wynagrodzenia lekarzy rezydentów od 1 lipca 2024 roku

22 maja br. do konsultacji publicznych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Zgodnie z projektem od 1 lipca 2024 roku minimalne wynagrodzenie lekarzy rezydentów wyniesie od ponad 8,5 do ponad 10,2 tys. zł brutto. Konsultacje zakończa się po upływie 21 dni od daty udostępnienia projektu.

Zgodnie z projektem rozporządzenia od 1 lipca br. najniższe wynagrodzenie lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w dziedzinach medycyny w ramach rezydentury w pierwszych dwóch latach zatrudnienia wyniesie 8 516 zł, po dwóch latach zatrudnienia 8 772 zł.

Na wyższe wypłaty liczyć mogą lekarze rezydenci specjalizujący się w dziedzinach priorytetowych, czyli takich gdzie lekarzy jest najmniej. Podczas pierwszych dwóch lat zatrudnienia ich wynagrodzenie będzie wynosić 9 368 zł, natomiast po dwóch latach będzie to 10 220 zł.

Dotyczy to następujących dziedzin:

 • anestezjologia i intensywna terapia,
 • chirurgia dziecięca,
 • chirurgia ogólna,
 • chirurgia onkologiczna,
 • choroby wewnętrzne,
 • choroby zakaźne,
 • geriatria,
 • hematologia,
 • kardiologia dziecięca,
 • medycyna paliatywna,
 • medycyna ratunkowa,
 • medycyna rodzinna,
 • neonatologia,
 • neurologia dziecięca,
 • onkologia i hematologia dziecięca,
 • onkologia kliniczna,
 • patomorfologia,
 • pediatria,
 • psychiatria,
 • psychiatria dzieci i młodzieży,
 • radioterapia onkologiczna,
 • stomatologia dziecięca.

Dodatkowo lekarze dentyści, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ortodoncji w trybie rezydentury przed 1 lipca 2020 r., zachowują prawo do otrzymywania wynagrodzenia zasadniczego w wysokości określonej dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w dziedzinie priorytetowej, do dnia zakończenia odbywania tego szkolenia w tym trybie.

Jak wyliczane są wynagrodzenia lekarzy rezydentów?

Najniższe wynagrodzenia lekarzy rezydentów wyliczane są jako iloczyn współczynnika pracy właściwego dla lekarza bez specjalizacji (1,19) oraz kwoty przeciętnego wynagrodzenia w Polsce w 2023 r., czyli 7 155,48 zł.

- Wynagrodzenia rezydentów są kształtowane w zależności od roku odbywania specjalizacji oraz od wybranej dziedziny medycyny. Na dzień 1 lipca 2024 r. do uzyskania podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego kwalifikują się wszyscy lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w trybie rezydentury - czytamy w projekcie rozporządzenia.

Nowe wysokości wynagrodzeń lekarzy rezydentów ustalono na podstawie najniższego wynagrodzenia lekarza odbywającego specjalizację w trybie rezydentury w zwykłej dziedzinie medycyny w pierwszych dwóch latach szkolenia. W zależności od roku odbywania specjalizacji oraz obecności danej specjalizacji na liście dziedzin priorytetowych rezydenci zostali podzieleni na cztery grupy:

 • lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w dziedzinie medycyny niezaliczanej do dziedzin priorytetowych - mnożnik 1,0,
 • lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w dziedzinie medycyny niezaliczanej do dziedzin priorytetowych - mnożnik 1,03,
 • lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny - mnożnik 1,1,
 • lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny - mnożnik 1,2.