Budowa drugiego odcinka obwodnicy w Rybniku - od sierpnia 2025 r.

i

Autor: UM Rybnik

Inwestycje

Budowa drugiego odcinka obwodnicy w Rybniku - od sierpnia 2025 r.

2024-05-24 21:00

Zakończenie budowy drugiego odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna w Rybniku planowane jest na sierpień 2025 r. - wynika z informacji rybnickiego samorządu. Warta ponad 280 mln zł budowa 4 km tej ważnej dla zachodniej części woj. śląskiego trasy miała pierwotnie być gotowa wiosną 2025 r.

Jak przekazał w swoim serwisie Urząd Miasta w Rybniku, wydłużenie terminu uwzględniono już w aneksie do umowy z wykonawcą - firmą Budimex - zwiększającym też jego wynagrodzenie. Powód to konieczność wykonania wzmocnienia podłoża pod nasypami drogowymi w technologii kolumn przemieszczeniowych betonowych, co wynikło z warunków gruntowo-wodnych.

Miasto wyjaśniło, że dokumentacja projektowa zawierała badania geologiczne wykonane w losowo wybranych miejscach, które wykazały, że warunki gruntowe są zmienne. Dlatego projektant w dokumentacji zawarł zapis, że przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przeprowadzić szczegółowe badania gruntu.

Wykonawca po wykonaniu rozbiórek budynków, oczyszczeniu terenu i uzyskaniu dostępu do całej powierzchni terenu budowy, przeprowadził szczegółowe badania. Wyniki potwierdziły występowanie zmiennej budowy geologicznej, w związku z czym konieczne okazało się wykonanie kolumn wzmacniających. Aneks zwiększył całkowitą wartość zamówienia do 280,6 mln zł brutto.

W pierwotniej umowie termin wykonania zadania został określony na 21 miesięcy, czyli 630 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawcy przysługiwało wydłużenie terminu o 194 dni w określonych warunkach. Dlatego obecny termin wykonania zadania został określony na 824 dni.

Większa część rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna (przeszło 10 km od granicy z Żorami do ul. Wodzisławskiej w Rybniku) została oddana do użytku w kwietniu 2020 roku. Kosztowała przeszło 475 mln zł, z czego 290 mln zł pochodziło z funduszy unijnych. Kolejne 4 km drogi, na które wartą początkowo 268,2 mln zł brutto umowę Rybnik podpisał w maju 2023 r., współfinansują: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (100 mln zł) i Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych (65 mln zł).

Nowy odcinek będzie miał strategiczne znaczenie dla całego subregionu zachodniego woj. śląskiego – z połączenia skorzysta nie tylko miasto, ale też powiat rybnicki i okoliczne gminy. Rozpoczęte w połowie września ub. roku prace obejmują m.in. 4 km dwujezdniowej drogi o dwóch pasach ruchu, bezkolizyjny węzeł na skrzyżowaniu z ul. Grota-Roweckiego, cztery mosty umożliwiające trasie przekraczanie innych dróg, pięć przepustów dla zwierząt oraz rondo na skrzyżowaniu z ul. Sportową - u granicy miasta z Rydułtowami.

Rybnicki samorząd wskazuje, że dokończenie rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna jest kluczowe dla całego subregionu zachodniego woj. śląskiego, połączy ona bowiem w nowym śladzie Rybnik i autostradę A1 z remontowanym stopniowo raciborskim odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 935 w starym śladzie.

Będzie to jednocześnie obwodnica Rybnika - miasto zaplanowało ją jako część Regionalnej Drogi Racibórz–Pszczyna, jak nazywana jest modernizowana lub rozbudowywana w ostatnich latach droga wojewódzka nr 935. Dlatego pod tym kątem mogło uzyskać pod koniec 2022 r. 100 mln zł z puli Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na projekty zakładające budowę obwodnic miast w ciągu dróg wojewódzkich.